• -

WOZ-waarden openbaar, maar nog lang niet voor iedereen

Category:Nieuwsbrieven

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar gegeven.
Iedereen kan in principe de WOZ-waarde kosteloos opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket.
Vooralsnog is (helaas) slechts 25 procent van de gemeenten aangesloten op het WOZ-waardeloket, zo meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

Voorheen konden burgers alleen een taxatieverslag opvragen bij de gemeente waarin de WOZ-waarde stond van vergelijkbare huizen om de waarde te bepalen. Aan de hand van openbare WOZ-waarden kunnen burgers, maar ook belastingadviseurs, de WOZ-waarde van elke woning in Nederland opvragen.
Daardoor bent u als belastingadviseur beter in staat om te beoordelen of de WOZ-waarde van de woning van uw klant correct is.

Efficiencyvoordelen voor gemeenten

Ook voor gemeenten biedt het WOZ-waardeloket efficiencyvoordelen. Gemeenten hoeven niet meer periodiek gegevens te leveren aan de huidige afnemers zoals de Waterschappen, het Centraal Bureau voor de Statistiek of de Belastingdienst voor bijvoorbeeld de vooringevulde belastingaangifte.

Doolhof

Vereniging Eigen Huis plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het WOZ-waardeloket.

Op de dag van de opening waren slechts 94 van de 390 gemeenten terug te vinden. In plaats van één landelijk loket is een wirwar aan websites met WOZ-waarden ontstaan. Zo gebruiken gemeenten alternatieve platforms zoals Wozview.nl, Watisdewozwaarde.nl, Mijnwozwaarde.nl en Knoop-woz.nl. Het resultaat is een doolhof aan informatiebronnen.

Soms worden binnen dezelfde gemeente enkele plaatsen wel, en andere weer niet vermeld.

Ook zijn er soms hindernissen en restricties bij het opvragen van woningwaarden. Alphen aan de Rijn maakt het wel heel bont: daar kunnen burgers maximaal drie waardebepalingen krijgen, en dan nog uitsluitend telefonisch.

Een aantal gemeenten heeft echter helemaal geen WOZ-voorziening en overtreedt hiermee de wet.

Bron: register Belastingadviseurs 13-10-2016