• -

Wordt de BTW op de zonnepaneel afgeschaft?  

Category:Nieuwsbrieven

Antwoorden op Kamervragen over btw-tarief zonnepanelen

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris hebben Kamervragen beantwoord over het per 2023 afschaffen van de btw op zonnepanelen, waarover momenteel een internetconsultatie loopt. Gevraagd is of de beide bewindslieden de mening delen dat niet alleen consumenten met een geschikt dak moeten profiteren van deze btw afschaffing. Dat blijkt niet het geval. Het is de EU-lidstaten toegestaan om een btw-nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Het is op grond van de Btw-richtlijn dus niet mogelijk om de installatie van zonnepanelen op alle soorten gebouwen toe te staan. Het consultatievoorstel is zo vormgegeven dat het btw-nultarief van toepassing is op zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, zoals het geval kan zijn bij zonnepanelen die worden geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of een uitbouw die bij de woning hoort. In die zin is de regeling ruim opgezet. De mogelijkheid van het introduceren van een btw-nultarief voor zonnepanelen op openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang wordt nog onderzocht. Het consultatievoorstel beoogt primair het verlichten van de administratieve last voor particuliere zonnepaneelhouders en de uitvoeringslast die deze zonnepaneelhouders bij de Belastingdienst opleveren.

  • BRON BERICHT MINISTERIE VAN FINANCIËN   25.05.2022]