• -

WET WIEG (wet Invoering Extra Geboorteverlof) ingrijpende wijziging vanaf juli 2020.

Category:Nieuwsbrieven

Sinds 1 januari 2019 zijn de twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof voor partners vervangen door geboorteverlof.
Nu is dit één keer de wekelijkse arbeidsduur. Per 1 juli 2020 komt hier nog vijf weken aanvullend geboorteverlof bij.
Dit is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

De werkgever betaalt tijdens dit geboorteverlof het loon van de werknemer volledig door (100%).
Partners kunnen het geboorteverlof direct na de geboorte opnemen, maar dit mag ook later zolang het binnen de eerste vier weken na de bevalling is.
Er mogen geen voorwaarden gesteld worden aan de opname van dit verlof.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 komt hier nog een aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf werkweken bij.
De partner krijgt dan een uitkering van UWV van 70 procent van het dagloon. Hiervoor geldt een maximum van 70 procent van het maximumdagloon.
Wilt u medewerker hiervan gebruik maken, dan zalm u dus een aanvraag bij het UWV moeten indienen.

Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt.
Een parttimer die drie dagen per week werkt, heeft recht op maximaal vijf maal drie dagen aanvullend geboorteverlof.
Werknemers moeten dit verlof opnemen in het eerste half jaar na de geboorte.
Voorwaarde is verder dat de partner eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Daarnaast moet de werknemer het aanvullende geboorteverlof in hele weken aanvragen.
In overleg met de werkgever mag hij of zij het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden.
Werknemers mogen ook minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen.
Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren.

Adoptie- en pleegzorgverlof en ouderschapsverlof

Verder is vanwege de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders per 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken.
Hiervoor blijft een uitkering van UWV gelden ter hoogte van 100 procent van het dagloon.
Daarnaast blijft het onbetaalde ouderschapsverlof gewoon bestaan, met uitzondering van de drie eerder genoemde dagen die vervallen.
Ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind.
Het betreft onbetaald verlof van 26 keer het aantal arbeidsuren per week.

Doelen van de WIEG

De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat vaker en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt.
Dit moet leiden tot een betere binding tussen partner en kind.
Andere doelen van de WIEG zijn meer zorg door de partner voor het kind en een meer evenwichtige werk-privébalans.
Daarnaast moeten vrouwen er meer ruimte door krijgen voor deelname aan de arbeidsmarkt.
Houdt voor uw planning en rooster rekening met het aanvullende geboorteverlof in 2020.

Medewerkers met een partner die een kind krijgt, zult u dan vaak meerdere weken moeten missen.