• -

Wet DBA verdwijnt, maar wanneer?

Category:Nieuwsbrieven

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Wet DBA weer zal verdwijnen.
Wat komt ervoor in de plaats? Wanneer gaat dat dan gebeuren? Zijn er zaken waar u nu al rekening mee kunt houden?

Steeds meer ondernemingen
Het aantal ondernemingen blijft sterk toenemen.
Een belangrijke oorzaak is wellicht de aantrekkende conjunctuur.
Daarnaast zijn er steeds meer mensen die initiatief nemen en risico’s niet uit de weg gaan.
Tot zover goed nieuws.
Er is echter ook een groep ‘schijnzelfstandigen’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die hun best doen om de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking te laten lijken.
Want een dienstbetrekking geeft de werkgever allerlei verplichtingen en kosten en de opdrachtnemer kan worden verleid door de fiscale ondernemersvoordelen.

Wet DBA.
Op dit moment geldt de Wet DBA, u weet het wel.
Die Wet DBA is de basis voor modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft goedgekeurd en gepubliceerd.
Als er volgens zo’n modelovereenkomst wordt gewerkt, zit de opdrachtgever safe. Maar er is veel onzekerheid, vooral bij grensgevallen.
Daarom was er al toegezegd dat tot 1 juli 2018 de Belastingdienst alleen bij ‘kwaadwillenden’ boetes en naheffingsaanslagen op zou leggen.
In de praktijk staat de controle op een laag pitje. Overigens kunt u, in plaats van een gepubliceerd model te gebruiken, zelf een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst.
Dit is echter weinig zinvol met het oog op de verwachte wijzigingen als gevolg van het regeerakkoord.

Nieuwe plannen

In het regeerakkoord is te lezen dat er een nieuwe wet moet komen die (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral bij de lager betaalden) moet voorkomen.

Minder dan ca. € 18,- per uur.
Het plan is om in de wet op te nemen dat er altijd sprake is van een dienstbetrekking als een zzp’er wordt ingehuurd:
• voor reguliere bedrijfsactiviteiten;
• voor langer dan drie maanden;
• tegen een tarief lager dan € 15,- à € 18,- per uur.

Webmodule.
Bij een vergoeding hoger dan het lage tarief, kan de opdrachtgever zekerheid krijgen.
Er kan een ‘opdrachtgeversverklaring’ worden verkregen via een webmodule met duidelijke vragen over de aard van de werkzaamheden.
De ‘gezagsverhouding’ verandert ook en wordt, meer dan nu, getoetst aan de feitelijke omstandigheden. Wij vermoeden dat dit een lastig punt blijft.

Hoog tarief.
Er komt een mogelijkheid om te kiezen voor geen dienstbetrekking (opt-out) als:
• het afgesproken tarief hoger is dan ca. € 75,- per uur; en
• het contract korter dan een jaar duurt; en
• er geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht.

Overgangstermijn. Na invoering van de nieuwe wet blijft er nog tijdelijk een terughoudend handhavingsbeleid (geen boetes na eerste controle).

Wat nu?
Dit gaat nog wel even duren. Er komt weer overleg met ‘sociale partners en veldpartijen’.
Belastingwetten en het Burgerlijk Wetboek moeten aangepast worden. Ons devies is: zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande modelovereenkomsten en afwachten of het nu de wetgever wel lukt dit definitief te regelen.

Bron: Tips & Advies