• -

Werkgeversheffing ZVW stijgt per 2018 flink naar 6,90%

Category:Nieuwsbrieven

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt naar verwachting per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90% van het loon.
Ook de werknemersbijdrage ZVW voor 2018 is bekend.

Werkgevers moeten over het loon van de werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen.
In de Macro Economische Verkenning 2018 (tool) van het Centraal Planbureau staat dat deze werkgeversheffing per 2018 stijgt naar 6,90%.
Dat is 0,05 procentpunt hoger dan eerder voorspeld werd door UWV.
De stijging is nodig omdat meer mensen een ZVW-uitkering krijgen en de kosten van die uitkeringen gedekt moeten worden.

In 2018 is werknemersbijdrage ZVW 5,6%
In gevallen waar de werkgever de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
Zij betalen in 2018 een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 5,65% van hun brutoloon tot het maximumbijdrageloon.
De werknemersbijdrage in 2017 bedraagt 5,4%.

Bron: rendement.nl