• -

Weer na drie jaar recht op een vast contract

Category:Nieuwsbrieven

 

Werknemers krijgen straks weer na drie jaar recht op een vast contract.
Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven.

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (tools) werd de maximale duur van de ketenbepaling per 1 juli 2015 verkort van drie jaar naar twee jaar.

In het regeerakkoord wordt deze maatregel weer teruggedraaid.
Dit betekent dat de maximale duur van de ketenbepaling (tools) straks weer drie jaar is.
Werknemers hebben dan na drie tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal drie jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract.

Ketenbepaling weer teruggedraaid
De ketenbepaling wordt teruggedraaid, omdat de verkorting er in de praktijk vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers eerder de laan uit sturen.
Dit is voor het aankomende kabinet een reden om de ketenbepaling weer te versoepelen.

Tussenperiode blijft zes maanden
De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft zes maanden.
Wel vinden de formatiepartijen dat er per sector een mogelijkheid moet zijn om hiervan af te wijken. Dit is nu al het geval bij seizoensarbeid, maar geldt straks ook voor terugkerend tijdelijk werk dat hoogstens negen maanden per jaar kan worden verricht.

Bron: Rendement.nl