• -

Wat verstaat de fiscus onder vakliteratuur?

Category:Nieuwsbrieven

Als u de kosten van vakliteratuur aan uw personeel vergoedt, kan dit onbelast.
Koopt u voor uzelf vakliteratuur, dan zijn de kosten aftrekbaar van de winst.
Maar wat is vakliteratuur eigenlijk? Hoe is de lezing van de Belastingdienst daarbij?

Onderscheid.

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn de kosten van literatuur niet aftrekbaar,
tenzij het vakliteratuur betreft. Maar dan is het wel van belang te weten wat vakliteratuur precies is …

Literatuur voor u als ondernemer

Onder vakliteratuur verstaan we de literatuur die voor uw beroepsgroep erkend wordt als specifiek van belang.
Een rekbaar begrip, maar desgevraagd zult u aannemelijk moeten maken dat hiervan sprake is. Zo zal vakliteratuur
voor een medicus iets anders inhouden dan voor een accountant of automonteur.
Dit betekent overigens niet dat het dan voor een andere beroepsgroep niet van belang kan zijn.

Ten behoeve van studie?
Houdt de aangeschafte literatuur verband met een studie, dan is deze eveneens aftrekbaar.
Let op. Van belang is wel of de studie bedoeld is om uw kennis op peil te houden, dan wel uit te breiden.
In het laatste geval kunt u de literatuur enkel opvoeren als studiekosten en moet deze literatuur verplicht zijn voorgeschreven.
Literatuur om uw kennis op peil te houden, is echter gewoon aftrekbaar van de winst.

Dagbladen? Dagbladen zijn in beginsel niet aftrekbaar als vakliteratuur. Dat is alleen anders als het specifieke dagbladen betreft,
zoals de Financial Times, en dan ook nog alleen voor zover in uw beroep deze dagbladen specifiek van belang zijn.
Een abonnement op een gewoon dagblad is niet aftrekbaar, tenzij u meerdere abonnementen heeft en aannemelijk kunt maken dat het
voor uw beroep gewenst is om meerdere kranten te lezen.
Denk aan journalisten, TV-presentatoren en commentatoren.

Literatuur voor uw cliënten of klanten

Literatuur die u aanschaft om het wachten van uw cliënten of klanten te veraangenamen,
is wel aftrekbaar. Denk aan tijdschriften of de leesmap in de wachtkamer van de pedicure of fysiotherapeut.
Tip. Zorg ervoor dat uw werkadres als bezorgadres geldt en dat u de literatuur ook op naam en voor rekening van uw onderneming aanschaft, want dat voorkomt problemen met de inspecteur als die gesjoemel vermoedt.
Vakliteratuur voor uw werknemers

Als u vakliteratuur voor uw werknemers aanschaft, kan dit belastingvrij en komt het niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Ook nu geldt dat de literatuur specifiek van belang moet zijn voor de doelgroep. Tip. Ook vakliteratuur voor uw werknemers voor een te volgen studie is belastingvrij.
Tip. Daarbij is niet van belang of de studie gevolgd wordt voor het op peil houden van de vakkennis of voor het uitbreiden ervan. Let op. Gaat het niet om vakliteratuur,
dan is het belast en kunt u het desgewenst onderbrengen in de werkkostenregeling. U betaalt dan als werkgever wel 80% eindheffing,
als u in het jaar meer uitgeeft aan vergoedingen en verstrekkingen dan 1,2% van uw loonsom.

Bron: Tips & Advies