• -

Wat verandert er als u gaat trouwen?

Category:Nieuwsbrieven

Binnenkort gaat trouwen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen (samsam).
Voor bestaande huwelijken verandert er niets, maar wat wordt er anders voor nieuwe huwelijken?
Hoe zit dat met de erfenis of bij schenking?

Huidige situatie.
Partners die gaan trouwen zonder van tevoren bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te stellen, trouwen in ‘algehele gemeenschap van goederen’.
Dus worden de beide privévermogens samengevoegd tot een gemeenschappelijk vermogen. Samen zijn ze daarvan eigenaar,
ongeacht op wiens naam de goederen (woonhuis, bedrijfspand, BV-aandelen) staan.

Nieuwe wet
Dat gaat echter veranderen.
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht namelijk van kracht.
Trouwen gaat dan niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Partners die gaan trouwen,
blijven ieder eigenaar van het privévermogen dat ze vóór het huwelijk hebben opgebouwd.
Een BV-ondernemer met een bedrijfspand, blijft enig eigenaar van dat pand en van de BV-aandelen.
Door het huwelijk wordt zijn echtgenote geen mede-eigenaar.

Administratie. Slechts het vermogen dat door de beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt opgebouwd,
gaat tot hun gemeenschappelijk vermogen behoren. Dus hebben de echtgenoten dadelijk drie verschillende vermogens: de twee privé-vermogens van vóór het huwelijk en het gemeenschappelijke vermogen
dat tijdens het huwelijk ontstaat.
Tip. Het is raadzaam daarvoor een goede administratie bij te houden.
Dit voorkomt problemen bij echtscheiding.

Erfenis privé

Een voordeel van de nieuwe wet is dat een erfenis die door een van de echtgenoten wordt verkregen,
automatisch altijd tot het eigen privévermogen gaat behoren. Dat geldt óók voor een erfenis die tijdens het huwelijk wordt verkregen.
Het is daarvoor niet meer nodig dat de erflater een testament heeft gemaakt waarin een uitsluitings- of privéclausule is opgenomen.
Dus ook voor een echtgenoot die niet via een testament maar op basis van de wet een erfenis verkrijgt, is de erfenis automatisch privévermogen.

Schenking

Ook een schenking die vanaf 1 januari 2018 wordt verkregen door een van de echtgenoten voor of tijdens het huwelijk,
wordt niet gemeenschappelijk maar blijft privé.
Tip. Uiteraard is het wel raadzaam om het bedrag van de schenking (of de erfenis) naar de eigen privérekening over te laten maken.
Dat voorkomt bewijsproblemen bij echtscheiding.

Insluiting. Na invoering van de nieuwe wet heeft een erflater of een schenker altijd de mogelijkheid om op de erfenis of de schenking
een ‘insluitingsclausule’ (in plaats van een ‘uitsluitingsclausule’) van toepassing te verklaren.
Dan gaat de erfenis of de schenking tot het gemeenschappelijke vermogen behoren dat
de erfgenaam of de begiftigde (meestal het eigen kind) samen heeft met diens echtgenoot.

Huwelijkse voorwaarden. Het blijft mogelijk om van de wettelijke regeling af te wijken.
Daarvoor moeten er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Daarin kunnen de aanstaande echtgenoten vastleggen wat er privévermogen
is en of er nog een gemeenschappelijk vermogen is.
Regel dit via de notaris van uw keuze.

Bron: Tips & Advies