• -

Wat nu met BOX 3? Wat wordt de toekomstverwachting van BOX 3?

Category:Nieuwsbrieven

Het zal u niet zijn ontgaan dat vlak voor Kerst de Hoge Raad de huidige Box 3-heffing heeft afgeschoten. Een uitspraak die voor niemand verassend was, het zal er al een hele tijd aan te komen dat het geduld van de rechterlijke macht opraakte. Desondanks wel een groot fiscaal probleem voor de nieuwe staatssecretaris Van Rij.

Alternatieven
De vraag is hoe een eventueel nieuwe belasting op vermogen eruit moet komen te zien. Een linke coalitie van GroenLinks, PvdA en SP kwam vorige week reeds met een plan om een ouderwetse vermogensbelasting in te voeren. Hierbij dient iedere belastingplichtige een bepaald percentage van zijn vermogen (bijvoorbeeld 1-5%) af te dragen. Een flinke vrijstelling van € 100.000,- per belastingplichtige (€ 200.000,- voor partners) zou onderdeel hiervan zijn. Zo’n systeem is natuurlijk relatief eenvoudig uitvoerbaar, maar het is maar de vraag of dit wel juridisch houdbaar is. Immers, spaarders met een flink vermogen zouden nog steeds 5% heffing voor hun kiezen krijgen terwijl ze nauwelijks rendement maken. Ik twijfel of men hiermee wegkomt.

Een belasting gebaseerd op werkelijke rendementen lijkt beter. Dit is juridisch beter te verdedigen en met de huidige techniek ook redelijk eenvoudig uit te voeren. Nadeel is wel dat dit weer leidt tot dezelfde strategische beleggingen als voor 2001. Investeringen dus waarbij er gedurende de looptijd geen rendement wordt gemaakt maar wel vermogenswinst. Daarmee kan de heffing lange tijd worden uitgesteld.

Vermogenswinsten
Een vermogenswinstbelasting zou dit probleem kunnen oplossen. Dit sluit aan bij de internationale praktijk en ontwikkelingen. Steeds sterker is de roep om vermogenswinsten niet onbelast te laten. Nadeel hiervan is echter dat het daadwerkelijk realiseren van vermogenswinst belast gaat worden. Belastingplichtigen gaan hierdoor op hun investeringen zitten om heffing uit te stellen. Is dit economisch nou zo handig? Geld vrijmaken voor nieuwe investeringen wordt hiermee erg kostbaar.

Dat probleem heb je niet bij een vermogensaanwasbelasting. Daarbij wordt iedere vermogensstijging belast, ongeacht of deze gerealiseerd is of niet. Dit voorkomt dat een investeerder niet wil verkopen om fiscale redenen. Nadeel is echter dat een belastingplichtige in liquiditeitsproblemen kan komen. Hoe kan hij de heffing over zijn investeringen voldoen zonder deze te voorkomen?

Conclusie
Wat het ook gaat worden, de fiscus zal het wel goed moeten kunnen uitvoeren. En wellicht zit daar wel het echte probleem. Want bij ieder fiscaal voorstel trapt de dienst op de rem. Mijn inziens zou daar prioriteit aan moeten worden gegeven. Zorg ervoor dat de Belastingdienst binnen twee jaar het meest geavanceerde computersysteem ter wereld heeft. Draait tot die tijd het huidige systeem door met het nieuwe ernaast om de kinderziekten eruit te halen. Accepteer als samenleving dat deze periode nodig is om deze omslag te maken. Om vervolgens iedere wens qua wetgeving eenvoudig te kunnen doorvoeren. Pas dan kunnen we denken aan een grote belastingherziening.


[Bron REDACTIE NEXTENS Auteur: drs. W.H. van Kasteren]