• -

Wat kunnen wij volgend jaar verwachten?

Category:Nieuwsbrieven

Voorstellen belastingplan 2023:   

Tot op heden worden grotendeels belasting-verhogende aspecten aangekondigd,  hierbij een beknopte samenvatting van de voorstellen:  Leuker kan de belastingdienst het niet maken.

 • Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025 met uitzondering voor ouders met kinderen geboren voor 2025. (dit in verband met de introductie van gratis kinderopvang)
 • Afschaffen middelingsregeling (2023)
 • Twee schijven box 2 vanaf 2024 (26%, 29,5% boven € 67.000)
 • Afbouw algemene heffingskorting (AHK) met het verzamelinkomen
 • Afschaffing fiscale oudedagsreserve (2023)
 • Verlagen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loonregeling (van 25% naar 15%)
 • Afbouw zelfstandigen aftrek (€ 1.200 in 2030)
 • Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000
 • Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024 en voorafgaande verlaging in 2023
 • BTW-nul tarief voor zonnepanelen op woningen
 • Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%.(voor niet eigen woning aankopen)
 • Verhogen vliegbelasting
 • Aanscherpen CO2 heffing industrie
 • Afschaffing vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers
 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding (€ 0,20) (hogere kosten voor de werkgevers)
 • Verhoging tabaksaccijns
 • Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Bij algemene maatregel van bestuur regelen in welke bijzondere situaties geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht.

[bron: TAKS Talks/ SDU]

 

Ysel BPO Services BV houdt u op de hoogte over de invoering van deze plannen.

Mocht u een vraag hebben over 1 van de maatregelingen,  bel of mail gerust. Wij praten u dan bij.