• -

Wat is er veranderd per 1 januari 2022? Een paar belangrijke veranderingen op een rij.

Category:Nieuwsbrieven

Met ingang van 1/1 2022 veranderen er allerlei wetten een regels. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Inkomstenbelasting

 • De belastingschijven en -tarieven in box 1 en box 3 en de heffingskortingen zijn bijgesteld. Zo gaat het laagste tarief een klein beetje (0,07%) omlaag. En bij de heffingskortingen valt vooral de verlaging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op voor werkende ouders met jonge kinderen. 
 • De vrijstelling in box 3 is verhoogd van € 50.000 naar € 50.650 per persoon.
 • Aftrekposten — denk aan hypotheekrenteaftrek, persoonsgebonden aftrekposten (zoals zorgkosten, giften en alimentatie) en ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek) — zijn in 2022 nog maximaal aftrekbaar tegen 40% (was 43%).

Werken

 • De mogelijkheid om de onbelaste reiskotenvergoeding door te betalen aan thuiswerkers is vervallen.
 • Werkgevers mogen een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2 per dag. Wie op dezelfde dag zowel thuiswerkt als naar zijn vaste werkplek gaat, moet kiezen tussen de reiskostenvergoeding en de thuiswerkkostenvergoeding. Wie op dezelfde dag thuiswerkt en een zakelijke dienstreis maakt mag wel een thuiswerkkostenvergoeding ontvangen in combinatie met een reiskostenvergoeding voor de dienstreis.

Wonen

 • Meer subsidie voor isolatie en warmtepomp (zie www.rijksoverheid.nl).
 • Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is mogelijk tot € 355.000 (was € 325.000).  De premie is verlaagd van 0,7% naar 0,6%.
 • Het eigenwoningforfait is verlaagd van 0,5% naar 0,45% van de WOZ-waarde voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.130.000 (was € 1.110.000).
 • De eigenwoningregeling is op 3 punten gerepareerd voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden en voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl.
 • De WOZ-waarde wordt anders berekend. Er wordt niet meer gekeken naar de inhoud, maar naar de gebruiksoppervlakte van de huizen. 
 • Als u een hypotheek heeft waarbij aan de fiscale aflossingsverplichting moet worden voldaan, maar u door de coronacrisis tijdelijk niet al uw hypotheeklasten kunt betalen, kon u tot en met 31 december een zogenaamde betaalpauze aanvragen. Onder voorwaarden had u dan toch recht op renteaftrek. Het aanvragen van zo’n betaalpauze met renteaftrek is echter niet meer mogelijk. Meer informatie op www.belastingdienst.nl.
 • De huurverhoging is maximaal 3,3% in de vrije sector. In de sociale sector mogen de huren tot 1 juli 2022 niet worden verhoogd. 
 • Het recht op huurtoeslag is verruimd voor situaties waarin de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens (meer informatie op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl).
 • De stijgende energierekening wordt deels gecompenseerd door lagere belasting op elektriciteit en een korting op de belasting voor energie. Gemiddeld gaat het om een compensatie van € 400. Voor huishoudens met een laag inkomen is er eenmalig € 200 extra compensatie mogelijk via de gemeente. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl
 • De gemeentebelastingen zijn gemiddeld 2,1% hoger. 

AOW en pensioen

 • De AOW-leeftijd is met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden.
 • Pensioenen worden in de meeste gevallen waarschijnlijk niet geïndexeerd vanwege de te lage dekkingsgraad. Dit geldt ook als de grens waarbij mag worden geïndexeerd alsnog met terugwerkende kracht wordt verlaagd van 110% naar 105%.  Van de grote pensioenfondsen heeft alleen bpfBOUW besloten te indexeren.

Ondernemers

 • De aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen (MIA) zijn verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Meer informatie op www.rvo.nl.
 • De zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers is verlaagd van € 6.670 naar € 6.310 en zal de komende jaren steeds verder worden verlaagd.
 • De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is verlengd van € 245.000 naar € 395.000. Het tarief voor de eerste schijf blijft 15%, het tarief voor de tweede schijf is verhoogd van 25% naar 25,8%.
 • Voorwaardse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting kan onbeperkt. Het verrekenen van verlies boven de € 1 miljoen is echter aan banden gelegd. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

En verder

 • Vanaf 2 augustus is gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogelijk in het eerste levensjaar (zie www.rijksoverheid.nl).
 • Via het STAP-budget kan vanaf maart € 1.000 subsidie voor scholing worden gekregen. Half februari komt de website met meer informatie online (zie www.rijksoverheid.nl, ons artikel en www.uwv.nl). Aanvragen kan vanaf 1 maart.
 • Scholingsuitgaven zijn niet meer aftrekbaar.
 • De bijtelling voor nieuwe elektrische en waterstofauto’s is 16% (was 12%). Bij elektrische auto’s geldt de lage bijtelling alleen over de eerste € 35.000 (was € 40.000). Daarboven is de bijtelling 22%.
 • De CO2-grenzen en tarieven in de BPM zijn aangescherpt.
 • Er is meer subsidie beschikbaar voor elektrische personenauto’s. Het potje is echter meestal snel leeg. Meer informatie op www.rvo.nl.
 • De kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd met 1,9% (zie www.rijksoverheid.nl).
 • De gewone jaarlijkse schenkingsvrijstellingen zijn weer terug op het gebruikelijke niveau en bedragen naar € 5.677 voor schenkingen van ouders aan kinderen en naar € 2.274 voor schenkingen aan anderen. Dus geen € 1.000 extra vrijstelling meer.