• -

Vertrekregeling Belastingdienst kost € 70 miljoen extra

Category:Nieuwsbrieven

15 Sep 2016 Bron: Rijksoverheid en ANP

Er hebben zich zoveel belangstellenden gemeld voor de vrijwillige vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst, dat die waarschijnlijk circa € 70 miljoen extra kost. De grote animo was al eerder reden om de aanmelding per 1 september te sluiten. De kosten van de regeling waren aanvankelijk op € 648 miljoen beraamd.

Oorzaak overschrijding

Volgens Wiebes wordt de overschrijding van € 70 miljoen veroorzaakt door de eindheffing die de fiscus oplegt aan belastingplichtige werkgevers, tot welke ook de ambtelijke werkgevers behoren, doordat de regeling wordt aangemerkt als vervroegd uittreden. ‘Achteraf bezien hadden we meer rekening moeten houden met deze risicofactor’, schrijft Wiebes.

Reorganisatie

De regeling in verband met een reorganisatie was bedoeld om ongeveer 5000 personeelsleden uit zichzelf te laten vertrekken, maar op 1 september hadden 7820 medewerkers zich gemeld voor een gesprek erover. ‘Dat betekent niet dat al deze mensen automatisch zullen besluiten daadwerkelijk gebruik te maken van de vertrekregeling’, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes woensdag aan de Kamer. Hij gaat ervan uit dat 5200 tot 5800 mensen zullen vertrekken. Op genoemde datum hebben 4960 fte (5300 medewerkers) de keuze gemaakt voor een van de varianten binnen de regeling. In overgrote meerderheid wordt gekozen voor de uitstroomvarianten. 1263 fte (1372 medewerkers) hebben nog geen keuze gemaakt en 1057 fte (1148 medewerkers) hebben na de gesprekken besloten geen gebruik te maken van de regeling.

Door het grote animo om te vertrekken, treft de Belastingdienst maatregelen om de continuïteit te waarborgen. Of hierdoor wettelijke termijnen niet meer gehaald worden, kan Wiebes nog niet zeggen.

Moderne technieken

De regeling gaat een periode van vijf tot zeven jaar beslaan. De Belastingdienst moest wel 5000 banen kleiner worden, maar neemt ook weer 1500 nieuwe medewerkers met kennis van moderne technieken aan.