• -

Uw zzp-er werkt via een intermediair, goed geregeld?

Category:Nieuwsbrieven


Over zzp’ers en intermediairs

Sinds de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) niet meer bestaat, zijn zelfstandigen steeds vaker op zoek naar constructies om te voorkomen dat ze door de fiscus als werknemer worden aangemerkt.
Waar moet u als opdrachtgever dan op letten?

Innovatief, dat wel… Sinds de VAR niet meer bestaat, zijn opdrachtgevers op zoek naar wegen om het risico dat een zzp’er achteraf als werknemer wordt aangemerkt, zoveel mogelijk te voorkomen.
Een trendy manier die regelmatig wordt gekozen, is het werken via een intermediair.

‘Ik doe zaken via een intermediair’

Een opdrachtgever, u bijvoorbeeld, sluit een overeenkomst met een intermediair en betaalt die ook.
De intermediair sluit vervolgens een modelovereenkomst met de zzp’er voor de door hem of haar te verrichten werkzaamheden.
De zzp’er gaat vervolgens aan het werk bij u als opdrachtgever.

Na afloop daarvan ontvangt u een factuur voor de verrichte werkzaamheden van de intermediair, die dit bedrag (na aftrek van zijn eigen fee) aan de zzp’er doorbetaalt.
De opdrachtgever heeft dus geen eigen afspraken met de zzp’er en loopt dus geen risico als werkgever te worden aangemerkt. Of toch wel?

Helaas, het werken met een intermediair is niet waterdicht.
De Belastingdienst bekijkt dit soort constructies bovendien met een extra kritisch oog.

Ook via intermediairs aan de slag?

Werkt u op deze manier? Houd dan rekening met het volgende:
1. doe nooit rechtstreekse betalingen aan de zzp’er.
Let op: hieronder valt niet alleen het gewone salaris, maar ook extraatjes, cadeautjes en dergelijke, die als loon aangemerkt kunnen worden. Waarom? Om fiscaal als werknemer aangemerkt te worden, moet er sprake zijn van directe factoren naast elkaar; persoonlijke arbeidsverplichting, werkgeversgezag en loon. Ontbreekt elke vorm van loon aan de werknemer of aan een door de werknemer aan te wijzen derde, dan kan er geen sprake zijn van werknemerschap;
2. de intermediair sluit een modelovereenkomst met de zzp’er om te voorkomen dat de zzp’er als zijn werknemer wordt aangemerkt.

Let op: een modelovereenkomst geldt alleen wanneer de voorwaarden ook daadwerkelijk worden nageleefd.
Stel dat de afspraak in de modelovereenkomst is dat de zzp’er zich verzekert, dan moet dat ook inderdaad het geval zijn.

Of, stel dat bepaald is dat de zzp’er met eigen materialen werkt, dan moet dit ook daadwerkelijk gebeuren. De intermediair moet hierop toezien.
Let op: Check of u alle benodigde informatie heeft.
En vraag ook af en toe (bijvoorbeeld een keer per jaar) hoe de intermediair het bepaalde in de modelovereenkomst controleert en wat de uitkomst is van dat onderzoek met betrekking tot de zzp’ers die bij u rondlopen.

Intermediair is niet opdrachtgever?

Als achteraf blijkt dat de intermediair niet de opdrachtgever van de zzp’er is geweest, maar de werkgever, dan had de intermediair loonheffingen moeten afdragen op basis van de vergoeding van de zzp’er.
Is dat uw probleem? Ja, soms wel.
Als de intermediair deze loonheffingen niet kan betalen, dan kan de Belastingdienst aankloppen bij diegene die gebruik heeft gemaakt van de diensten van de zzp’er, en dat bent u.
U kunt dan, behalve de factuur van de intermediair ook nog eens opdraaien voor een aanslag door de Belastingdienst voor de loonheffingen (en eventueel de btw).
Dubbele kosten dus, terwijl u het goed geregeld dacht te hebben! Dubbel zuur dus.