• -

Schenkingsvrijstelling: actie in 2016?

Category:Nieuwsbrieven

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 is vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk. Het overgangsrecht kan nopen tot actie in 2016!

Schenkingsvrijstelling 2017

De schenking voor de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2017 structureel verruimd naar € 100.000. Hierbij vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Nieuw is dat de verhoogde vrijstelling gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Daarom is voorgesteld dat de reguliere termijn voor het opleggen van een aanslag (drie jaar) wordt verlengd tot vijf jaar vanaf het moment dat de belastingschuld is ontstaan. Zo heeft de fiscus voldoende tijd om te controleren of de schenking juist is aangewend.

Overgangsrecht

In het overgangsrecht is de samenloop tussen de nieuwe verhoogde vrijstelling en de voor 1 januari 2017 bestaande verhoogde vrijstellingen geregeld. Het idee is dat de vrijstelling maar eenmaal in een mensenleven kan worden toegepast. Als tussen 2010 en 2014 een beroep is gedaan op een van de verhoogde vrijstellingen, dan kan in 2017 geen beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling van € 100.000. Hierbij is het niet relevant welk bedrag destijds is geschonken. Er is dus geen nadere aanvulling mogelijk tot € 100.000. De gedachte hierachter is dat in de periode 2010 tot en met 2014 de kans bestond om in totaal maximaal € 100.000 vrijgesteld te schenken voor besteding aan de eigen woning.

Aanvulling op vrijstelling 2015 of 2016

Is er in 2015 of 2016 gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt er in 2017 een aanvullende vrijstelling van € 46.984.

Actie in 2016

Wanneer voor 1 januari 2010 is geschonken met toepassing van de verhoogde vrijstelling, dan kan op grond van het overgangsrecht aanvullend een bedrag van € 27.570 vrijgesteld worden geschonken in 2016. Door dit te doen kan vervolgens in 2017 wederom vrijgesteld worden geschonken en wel tot een bedrag van € 46.984. Als er in 2016 niets wordt geschonken, dan kan er in 2017 maar beperkt gebruik worden gemaakt van de vrijstelling, namelijk tot een bedrag van € 27.567.

Mocht u nader advies wensen over dit onderwerp, neemt u gerust contact met u op.

Bron: belastingzaken sdu.nl