• -

Roering over het gejubel. De jubelton gaat verdwijnen.

Category:Nieuwsbrieven

Enige jaren geleden is de zogenaamde jubelton in het leven geroepen. Men mocht van één ieder vrij van schenkbelasting (ruim) een ton ontvangen voor de aankoop van een eigen woning, die als hoofdverblijf zou dienen.   

De jubelton vergrootte de ongelijkheid op de huizenmarkt.  Jonge kopers die een schenking krijgen, kunnen meer bieden voor een woning, dan leeftijdsgenoten die geen schenking krijgen.
Kopers die zo’n belastingvrije schenking ontvangen, gebruiken die bovendien meestal niet om de hypotheekschuld te verlagen of om minder geld te lenen, zoals eigenlijk de bedoeling was van de vrijstelling, maar kopen er een duurder huis mee, zo bleek uit onderzoek. De vrijstelling drijft de huizenprijzen dus nog verder op.

De afschaffing van deze vrijstelling is inzicht, maar zal niet eerder plaatsvinden dan in 2024.

Het ministerie geeft aan dat de Belastingdienst er geen capaciteit voor heeft, om de afschaffing eerder door te voeren. Er wordt aangegeven dat een snellere afschaffing niet mogelijk is door aanpassingen in de aangifte en de achterliggende systemen. Deskundigen op het gebied van informatietechnologie zijn hierover verbaasd en geven aan: ‘Zet die € 100.000 van de jubelton in je systemen op 0, en klaar is Kees’.

Dit lijkt echter niet voor 2024 te gaan gebeuren, zodat er nog bijna twee jaar gejubeld kan worden!

Mocht u gebruik willen maken van de Jubelton, neemt u dan gerust contact met ons kantoor Ysel BV op.