• -

Prinsjesdag 2019

Category:Nieuwsbrieven

Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet zijn plannen voor het komende jaar bekendgemaakt.  Wat zullen de plannen voor u betekenen?

Hierbij alvast een paar items die veranderen per 1/1 2020.

Verder verwijzen wij u naar de bijlage. Deze bijlage is opgesteld door het Register van Belastingadviseurs.

 

https://fiscalysoost.nl/wp-content/uploads/2019/09/RB-special-Prinsjesdag-2019.pdf

Inkomstenbelasting al in 2020 terug naar twee schijven

Het kabinet maakt haast met het invoeren van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting.
Dat moet nu al in 2020 ingaan, in plaats van een jaar later. Alles om ‘werken lonender te maken’.

Zelfstandigenaftrek in 9 jaar terug naar € 5.000

De zelfstandigenaftrek, die nu nog € 7.280 bedraagt, gaat vanaf 2020 in stappen van € 250 in acht jaar en een laatste stap van € 280 omlaag naar € 5.000 in 2028.
Daartegenover staat een verhoging van de arbeidskorting in drie stappen.

Lager toptarief VPB laat op zich wachten

Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) gaat minder ver omlaag dan eerder is ‘beloofd’.
Boven een winst van € 200.000 betalen ondernemingen vanaf 2021 nog 21,7% aan VPB, blijkt uit de Prinsjesdag-plannen.

Belastingplan 2020: verhoogde vrije ruimte

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt per 2020 hoger.
Dat staat in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd.
Vooral kleine werkgevers hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte.

Heffingskortingen in 2020 extra in de lift

De heffingskortingen gaan de komende jaren nog harder omhoog dan gepland, zo blijkt uit het Belastingplan 2020.
De maximale algemene heffingskorting komt daardoor voor 2020 uit op € 2.711. In 2021 komt daar nog eens € 90 bij.

Arbeidskorting komende jaren extra hard omhoog

De maximale arbeidskorting stijgt per 2020 en 2021 extra hard.
Werknemers krijgen volgend jaar € 420 meer korting dan in 2019.
Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij.
Dit is aangekondigd in het Belastingplan 2020 op Prinsjesdag.

Hogere bijtelling voor elektrische auto

De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen omhoog.
Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaan gelden.
Dit blijkt uit de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

Nieuwe berekening personeelskorting per 2020

Werkgevers moeten per 2020 op een andere manier berekenen hoeveel personeelskorting zij werknemers geven.
Nu is de bedrag dat derden moeten bepalen nog doorslaggevend, maar dat wordt de waarde in het economische verkeer.

Langer de tijd voor aangifte eindheffing WKR

Werkgevers krijgen langer de tijd om aangifte te doen van de eindheffing van de werkkostenregeling (WKR).
Dat staat in het Belastingplan 2020. Nu moet de aangifte nog in het eerste tijdvak van het volgende jaar binnen zijn.

Wijzigingen in de WBSO in 2020

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland.
Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO.


STAP-budget vervangt scholingsaftrek

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt.
In plaats van deze aftrekpost komt de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie).
Deze geldt voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Als je een opleiding wilt doen, hoef je jezelf straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wilt volgen.
Je kunt straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.
En dit inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.
Het doel van het STAP-budget is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.


Opvallend is dat een tweetal wetsvoorstellen die wel werden verwacht, op dit moment ontbreken in de voorstellen op Prinsjesdag voor de inkomstenbelasting.


Het wetsvoorstel inzake excessief lenen door de dga bij de eigen B.V., waarover reeds een internetconsultatieronde heeft plaatsgevonden, laat nog op zich wachten.
En hetzelfde geldt voor de recent aangekondigde herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3, waarbij de eerste € 440.000 spaartegoeden voortaan buiten de heffing vallen.
Beide wetsvoorstellen gaan pas in op 1 januari 2022. Met name bij dit laatste wetsvoorstel kan de vraag worden gesteld waarom dit zo lang moet duren.