• -

Prinsjesdag 2017: Wat verandert er o.a. voor de particulier?

Category:Nieuwsbrieven

Huwelijksvermogensgemeenschap

Vanaf 1 januari 2018 is er bij het aangaan van een huwelijk standaard sprake van een beperkte huwelijksgemeenschap en dus niet meer van een algemene gemeenschap van goederen.
Omdat dit fiscale gevolgen kan hebben, wordt de fiscale wetgeving ook aangepast.
Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan nu leiden tot een vermogensverschuiving tussen geregistreerde partners of gehuwden.
Afhankelijk van de omstandigheden kan dan sprake zijn van een belaste schenking.
Als een vermogensverschuiving leidt tot een meer gelijke verdeling van het vermogen, is in de nieuwe wetgeving geregeld dat er onder voorwaarden geen sprake is van een schenking.

 

Giftenaftrek

Voor giften aan culturele instellingen geldt vanaf 1 januari 2012 een verhoogde aftrekmogelijkheid.
Deze regeling zou oorspronkelijk met ingang van 1 januari 2018 komen te vervallen.
Het is nu echter de bedoeling om de verhoogde aftrek ook in 2018 nog in stand te laten.
Het nieuwe kabinet zal een beslissing moeten nemen voor de periode daarna.

Monumentenaftrek

In tegenstelling tot wat in het belastingplan van vorig jaar staat, blijft de monumentenaftrek in 2018 in zijn huidige vorm bestaan.
Nadere wetgeving hierover volgt nog, de verwachting is dat de monumentenaftrek met ingang van 2019 afgeschaft wordt.
Als u een kwalificerende monumentenwoning heeft en substantiële kosten verwacht, kan het dus zinvol zijn om deze kosten in 2017 en/of 2018 te maken.

Wijziging partnerbegrip

Als gevolg van de wijziging partnerbegrip wordt een persoon jonger dan 27 jaar voor wie de belastingplichtige kinderbijslag of een pleegvergoeding heeft ontvangen, niet meer aangemerkt als partner.
Hierdoor kan een kind jonger dan 27 jaar geen partner meer zijn met zijn vader of moeder.
Een pleegkind wordt hierbij gelijkgesteld met een eigen kind.

Aangepaste tarieven

Zoals ieder jaar, zijn er ook per 1 januari 2018 kleine aanpassingen in de tarieven in de inkomstenbelasting:
• de eerste schijf blijft ongewijzigd;
• de tweede en derde schijf worden met 0,05 procentpunt verhoogd;
• het tarief in de vierde schijf wordt met 0,05 procentpunt verlaagd.
Naast de wijzigingen van de tarieven in de inkomstenbelasting worden ook de bedragen van de maximale heffingskorting, ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting aangepast.

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen vallen onder het verlaagde tarief van 6% voor de btw. De definitie voor geneesmiddelen wordt aangescherpt: vanaf 1 januari 2018 geldt de voorwaarde van een geregistreerde afgifte van een handelsvergunning zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Hierdoor vallen sommige cosmetische, verzorgende en reinigende producten waaronder tandpasta en zonnebrandmiddelen niet meer onder het verlaagde tarief. Deze producten worden hierdoor voor u als consument volgend jaar duurder.

Hogere Kansspelbelasting

Het huidige tarief van 29% voor de kansspelbelasting wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar 30,1%. De bedoeling is dat deze verhoging tijdelijk is en dat het tarief in de toekomst weer 29% gaat bedragen.

Bron: Belastingdienst