• -

Prinsjesdag 2017: Wat verandert er o.a. voor de IB ondernemer?

Category:Nieuwsbrieven

Energie-investeringsaftrek

Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat met ingang van 2018 omlaag van 55% naar 54,5%.
Door de regeling van de EIA mag u als ondernemer een percentage van bepaalde energiezuinige investeringen aftrekken van uw winst.
De investeringen die onder de regeling vallen, staan vermeld op de zogenaamde Energielijst.
Om aanspraak te kunnen maken op de EIA, moet u als ondernemer een verzoek indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Als u energiezuinige investeringsvoornemens heeft voor het komende jaar, kunt u overwegen om deze investering(en) waar mogelijk nog in 2017 te doen.
Zo kunt u nog gebruikmaken van het hogere aftrekpercentage van 55%.

Innovatiebox en WBSO

Als u gebruikmaakt van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), worden uw administratieve lasten iets verlicht.
Nu moet u namelijk per S&O-verklaring die u heeft ontvangen uren, kosten en uitgaven doorgeven.
Het is de bedoeling dat u dit vanaf 2018 in één keer kunt doen voor alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen samen.
De WBSO is ook relevant als u in aanmerking wilt komen voor de innovatiebox.
De immateriële activa die voor toepassing van de innovatiebox in aanmerking komen, worden uitgebreid.
Immateriële activa op basis waarvan bepaalde niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen mogen worden verhandeld en gebruikt,
kunnen voortaan ook binnen het bereik van de innovatiebox vallen (mits daarvoor ook WBSO-beschikkingen zijn verkregen).
Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Bron: Belastingdienst