• -

Ondernemers krijgen sneller een hypotheek

Category:Nieuwsbrieven

Ondernemers kunnen voortaan makkelijker aan een hypotheek komen.
Dat is een gevolg van een beleidswijziging, waardoor ondernemers al na één jaar in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voorheen moesten ondernemers ten minste drie jaar actief zijn.

Inkomensverklaring ondernemer

Nu hebben ondernemers vaak nog veel moeite bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek.
Door de beleidswijziging kunnen ondernemers vanaf twaalf maanden een zogeheten ‘inkomensverklaring ondernemer’ krijgen.
Die inkomensverklaring is gebaseerd op de verdiencapaciteit van de onderneming. Dit zorgt ervoor dat ze bij de bank of een andere kredietverstrekker een hypotheek kunnen afsluiten.

Nationale Hypotheek Garantie

NHG is in 1993 is opgericht door het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot een woningfinanciering.
Eerder introduceerde NHG de Inkomensverklaring zzp’ers, waarmee zzp’ers na twaalf maanden in aanmerking kwamen voor een hypotheek met NHG.
Daar hebben ruim 1700 starters gebruik van gemaakt. De uitbreiding naar de Inkomensverklaring Ondernemers maakt dit ook mogelijk voor ondernemers met een vof, cv, maatschap, bv of nv.

(BRON: FD)