• -

Ondernemers krijgen gratis toegang tot data uit KvK

Category:Nieuwsbrieven

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft alle ondernemers de mogelijkheid om per jaar dertig gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan.
Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee gebruikers analyses en bijvoorbeeld apps kunnen maken.

Via de app

De KvK stelt de inzages in het Handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister.
Het kan daarbij zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen.
Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming.
Naast de KvK App Handelsregister, waarmee de gratis inzages mogelijk worden, heeft de KvK nog de speciale apps voor zzp’ers (KvK Connect), voor nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister (KvK Bedrijvenradar), voor het OnderNemerSplein Rotterdam (ONSapp) en een app met verhalen van ondernemers (OP Verhalen App).

Open data

De KvK zorgt voor een wekelijkse verversing van de sets met open data over bedrijven en jaarrekeningen.
De ene set is een geanonimiseerd overzicht van ondernemingen en in de andere set zitten geanonimiseerde gegevens uit jaarrekeningen.
Gebruikers kunnen analyses tot op het niveau van een woonplaats maken.
De KvK hoopt dat deze datasets de markt stimuleren om tools te ontwikkelen die deze data omzetten in betekenisvolle informatie.

Kabinetsbeleid

Minister Kamp van Economische Zaken zegde de gratis inzages en de geanonimiseerde datasets vorig jaar toe aan de Tweede Kamer.
Hij noemde dit ‘een betekenisvolle stap’, ook omdat er met het beschikbaar stellen van deze gegevens weinig risico’s op het gebied van privacy en fraude zijn.
Hij geeft hiermee invulling aan het kabinetsbeleid voor open data en de maatschappelijke wens om informatie van het Handelsregister meer als open data te ontsluiten.
Deze stap geeft, zo schreef hij vorig jaar in zijn brief aan de Tweede Kamer, ook de ruimte om de effecten van het ter beschikking stellen van het Handelsregister als open data te monitoren en een aantal zaken rondom privacy nader uit te werken.

Bron: KvK