• -

Medische vrijstelling in beweging

Category:Nieuwsbrieven

De medische btw-vrijstelling is volop in ontwikkeling.
Kon een beroepsbeoefenaar voorheen de vrijstelling niet toepassen, nu kan dit wel door een verduidelijking van het beleid. Wat betekent dit voor reeds ingediende aangiften?

Voorwaarden medische vrijstelling

De medische btw-vrijstelling is van toepassing op gezondheidskundige diensten verricht door BIG’ers. Onder voorwaarden worden hieronder ook verstaan de niet-reguliere diensten en de alternatieve medische diensten. Op 29 maart 2016 heeft de staatssecretaris een Besluit (stcrt. 2016, 17339) uitgevaardigd met aanwijzingen voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten en paramedische diensten. In dit Besluit zijn voorwaarden genoemd waaronder een BIG-beroepsbeoefenaar die buiten zijn of haar deskundigheidsgebied handelt en een niet-BIG-beroepsbeoefenaar de medische btw-vrijstelling mogen toepassen:

-De dienst is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een gezondheidskundige dienst verricht door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar.
-Het betreft gezondheidskundige verzorging van de mens.
-De diensten worden verricht aan de individuele mens.

Psychologen

Voor bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psychologen leverde het Besluit echter nog onvoldoende duidelijkheid. Uit het Besluit werd al duidelijk dat de BIG-geregistreerde psycholoog, de kinder- en jeugdpsycholoog en de arbeid- en gezondheidspsycholoog NIP de vrijstelling kunnen toepassen. Maar omdat uit het Besluit niet duidelijk werd of de medische btw-vrijstelling ook door andere NIP-psychologen mag worden toegepast, stelde het NIP vragen aan de Belastingdienst. Gevraagd is om duidelijkheid te geven omtrent de toepassing van de medische btw-vrijstelling op diensten van psychologen.

Antwoord Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in een brief van 2 augustus 2016 geantwoord (zie volgende stap) dat ingeval een psycholoog beschikt over een universitair diploma psychologie, voldaan is aan de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een dienst die kwalitatief gelijk is aan een gezondheidskundige dienst van een BIG’er. Daarbij moet wel steeds worden getoetst aan de overige voorwaarden. Aangenomen wordt dat psychologen, in het bezit van een universitair diploma psychologie, beschikken over voldoende psychosociale basiskennis en een gezondheidskundige opleiding van voldoende omvang om te kunnen spreken van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. De Belastingdienst vindt het lidmaatschap van het NIP voldoende bewijs om aan te kunnen nemen dat de psycholoog beschikt over een universitair diploma. Psychologen die lid zijn van het NIP mogen dus voor de door hen verrichte gezondheidskundige diensten de medische btw-vrijstelling toepassen.

Ingediende aangiften

Wat betekent dit voor de reeds eerder ingediende aangiften? Beoordeeld zal moeten worden of de medische btw-vrijstelling van toepassing was en of eventueel nog bezwaar kan worden gemaakt.

Al bezwaar gemaakt

Voor de aangiften waartegen eerder al bezwaar is gemaakt en waarbij dit bezwaar is aangehouden, kan nu een beroep worden gedaan op de brief van de Belastingdienst van 2 augustus 2016.

Nog geen bezwaar gemaakt

Voor andere btw-aangiften waartegen (nog) geen bezwaar is gemaakt, geldt dat binnen zes weken na het doen van btw-aangifte en het overmaken van de te betalen bedragen, nog bezwaar kan worden aangetekend. Ook hier geldt dat een beroep kan worden gedaan op de brief van de Belastingdienst.
Termijn verstreken Ook als de termijn voor het indienen van bezwaar is verstreken, is het mogelijk om stappen te ondernemen. U kunt een verzoek om ambtshalve vermindering doen of een suppletieaangifte voor een negatief bedrag indienen. Let wel: hiervoor geldt een termijn tot vijf jaar na het einde van het jaar waar de teruggaaf betrekking op heeft.

Bron: belastingzaken sdu.nl