• -

Maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken wordt versneld afgebouwd.

Category:Nieuwsbrieven

Het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken wordt versneld afgebouwd.
De afbouw gaat per 2020 van jaarlijks 0,5 procentpunt naar jaarlijks 3 procentpunt, totdat per 2023 het basistarief van 36,95 procent is bereikt.
Tegelijkertijd verlaagt het kabinet het eigenwoningforfait als compensatie.
De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-regeling) wordt vanaf 2019 in 30 jaar uitgefaseerd.
In 2019 wordt de eigenwoningregeling geëvalueerd.
Hierin zal worden stilgestaan bij de complexiteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling en de transactie- en uitvoeringskosten die deze met zich meebrengt voor huiseigenaren, banken en de Belastingdienst.