• -

Klijnsma wil meer mensen helpen met AOW-gat

Category:Nieuwsbrieven

05 Sep 2016 Bron: ANP

Ouderen met een VUT- of prepensioenregeling die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de financiële problemen komen, hebben recht op een overbruggingsuitkering. Maar, daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil daar verandering in brengen.

Financieel gat

Het gaat om ouderen met een laag inkomen die tot hun 65e een VUT- of prepensioenregeling hebben. Door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar krijgt een deel van deze mensen te maken met een financieel gat. De regeling moet hen helpen deze periode te overbruggen.

Gecompliceerde regeling

Het kabinet had voor deze regeling voor de periode 2013-2015 bijna € 150 miljoen uitgetrokken. Van dit bedrag werd slechts 15% uitgegeven. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep voor de regeling veel kleiner is dan aanvankelijk gedacht. Het is bovendien ‘een gecompliceerde regeling’, erkent de staatssecretaris.

Terugwerkende kracht

Om de ouderen die ervoor in aanmerking komen toch te bereiken, komt er betere voorlichting over de overbruggingsregeling. Verder maakt Klijnsma het mogelijk deze financiële tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot maximaal een jaar aan te vragen, schreef ze vrijdag aan de Kamer.