• -

Klijnsma kijkt naar opvangen pensioenkorting

Category:Nieuwsbrieven

16 Sep 2016 Bron: ANP

De korting van pensioenen kan mogelijk worden verlicht door een langere hersteltermijn voor pensioenfondsen die moeten korten. Zij kunnen dan de korting over meer jaren uitsmeren. Daardoor worden gepensioneerden minder gekort. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat bekijken of de hersteltermijn elf jaar kan blijven.

Verlenging

Vrijwel de hele Tweede Kamer maakt zich zorgen over de kortingen op pensioenen. Die dreigen omdat de pensioenfondsen door de lage rentestand een hogere buffer moeten hanteren. De hersteltermijn was tien jaar maar is nu al tijdelijk elf jaar. Mogelijk kan verlenging soelaas bieden, aldus Klijnsma. Met de toezegging gaat de bewindsvrouw in op een suggestie van onder meer vakbond FNV en meerdere partijen.

Rekenrente

Klijnsma weigerde in te gaan op het verzoek van oppositiepartijen om wat te doen aan de zogenoemde rekenrente. Die wordt gebruikt om te kijken of de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Maar ‘de knop van de rekenrente wordt niet beroerd’, maakte de bewindsvrouw duidelijk. Onder meer 50PLUS noemde de mogelijke korting door de rekenrente niet eerlijk, niet nodig en ook niet onvermijdelijk. ‘De potten zijn verdubbeld met nog steeds hoge rendementen’, aldus 50PLUS-Kamerlid Henk Krol.

Begin november

Klijnsma wil de Kamer begin november weer op de hoogte stellen over de toestand van de pensioenfondsen. ‘We weten nu oprecht niet of er kortingen aan de orde zullen zijn in 2017’, aldus de staatssecretaris.