• -

Kleineondernemersregeling verandert (KOR)

Category:Nieuwsbrieven

De kleine ondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020.

In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling.
Deze kunt u gebruiken als uw omzet onder de 20.000 euro blijft.
De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw.
U kunt deze regeling in 2019 nog gebruiken. Dit kan als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan 1.883 euro per jaar.
U draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af.
De KOR kunt u alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Omzetgerelateerd vanaf 2020

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht.
Deze kunt u gebruiken als de omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.
Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn.
Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee uit:
levering en verhuur van onroerende zaken
financiële diensten
verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens.
Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen.
Dit geldt ook voor een vereniging of stichting.
U mag dan geen btw op uw leveringen berekenen. De btw op kosten (voorbelasting) mag u ook niet aftrekken.
U mag een beperkte btw-administratie bijhouden en hoeft geen btw-aangifte in te dienen.Uw keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot de 20.000 euro omzet overschrijdt.

Overschrijden van 20.000 euro-grens

Maakt u meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar?
Dan moet u btw berekenen vanaf de levering waarmee u de 20.000 euro-grens overschrijdt.
Vanaf dat moment moet u ook weer de normale btw-administratie bijhouden.
De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw.
De volgende 3 jaar kunt u geen gebruik maken van deze regeling.

Is nieuwe KOR voor u interessant?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de nieuwe KOR u gemak bieden.
U hoeft geen btw-administratie meer bij te houden en ook geen btw-aangifte meer te doen.
Kijk hier of de nieuwe KOR voor u interessant is.

Gaat u een investering doen?

Dan kunt u als u de nieuwe KOR gebruikt, de btw op die investering niet verrekenen als voorheffing.

Hebt u in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken?
Dan krijgt u te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro.
U moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen.
Voor investeringen in onroerend goed rekent u met 10 jaren.

Verhuurt u een pand btw-belast?
Dan kunt u de nieuwe KOR niet gebruiken.

Heeft u veel zakelijke klanten?
Bij gebruik van de nieuwe KOR kunt u geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen.
Uw ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet u uw verkoopprijs-zonder-btw verhogen.
Voor zakelijke klanten wordt uw product dan minder interessant.

Hebt u vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant?
Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt uw marge hoger.
Dan is de nieuwe KOR interessant voor u.

Hebt u buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd?
Dan moet u toch aangifte omzetbelasting doen.
Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Twijfelt u nog? Laat u door ons adviseren.

Gebruikmaken van nieuwe regeling
Wilt u de nieuwe kleine-ondernemersregeling vanaf 2020 gebruiken?
Kom dan in actie. Zorg dat uw aanmelding vóór 20 november binnen is bij de Belastingdienst.
Hebt u onder de huidige KOR een ontheffing van administratieve verplichtingen?
Dan gaat u automatisch over naar de nieuwe regeling.
Daarover hebt u van de Belastingdienst al een brief gekregen.
Meer informatie over de nieuwe KOR vindt u op de website van de Belastingdienst.


Bron: belastingdienst