• -

Kabinet geeft update over maatregelen “werken als zelfstandige”

Category:Nieuwsbrieven

Staatssecretaris Snel van Financiën en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Eerste Kamer vandaag geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’.
Het kabinet wil met de maatregelen armoede onder zelfstandigen tegengaan en daarnaast ook zekerheid geven aan de zelfstandigen en hun opdrachtgevers over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Maatregelen
Een van de maatregelen is de ontwikkeling van een web-module als hulpmiddel in het verduidelijken van de wet- en regelgeving.
Bedrijven kunnen de web-module gebruiken om vooraf zekerheid te krijgen over of de zzp’er de opdracht mag uitvoeren en dat er geen naheffingen zullen komen van bijvoorbeeld loonbelasting. Dit kan door middel van een opdrachtgeversverklaring.

Naast de web-module heeft het kabinet een minimumtarief van €16 euro per uur aangekondigd

En zelfstandigen met een hoog tarief van meer dan €75 euro kunnen een zelfstandigenverklaring opstellen voor maximaal een jaar.

Testfase

Als onderdeel van de testfase van de web-module heeft het kabinet een conceptvragenlijst laten ontwikkelen door een werkgroep van beleidsambtenaren van de ministeries van SZW en Financiën, het UWV en de Belastingdienst.
Het is de bedoeling dat de vragenlijst zoveel mogelijk relevante informatie uitvraagt om een beoordeling van de arbeidsrelatie te kunnen maken.

De conceptvragenlijst is in verschillende iteraties getest onder opdrachtgevers.
Om zo een databestand van praktijkcasussen op te bouwen. Parallel aan het uitzetten van de conceptvragenlijst onder de opdrachtgevers is deze besproken met diverse veldpartijen. Onder meer vertegenwoordigers van zzp-organisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, belastingadviseurs en enkele grote(re) werkgevers.

Komende periode

Een algemeen gedeeld beeld is dat de beoordeling van een arbeidsrelatie complex is.
De conceptvragenlijst werd als compleet, maar daardoor ook als lang ervaren.
Het kabinet wil in het eerste kwartaal van 2020 de definitieve vragenlijst hebben.

De komende periode wordt benut om de maatregelen nog verder uit te werken.
Het kabinet blijft daarover uiteraard in gesprek met experts, verschillende handhavings- en uitvoeringsinstanties en in het bijzonder veldpartijen.

BRON: RIJKSOVERHEID