• -

Inhuren van zzp’ers? Zelfstandigenverklaring of minimumtarief van de baan

Category:Nieuwsbrieven

Het kabinet kondigde eind 2019 nieuwe wetgeving aan voor de inhuur van zzp’ers. Daarbij werd een zelfstandigenverklaring en minimumtarief voor zzp’ers voorgesteld. Die maatregelen blijken nu toch niet haalbaar te zijn en worden ingetrokken. Wij informeren u over de laatste ontwikkelingen.

Nieuwe regelgeving

De vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die moet regelen wanneer een zzp’er niet in loondienst werkt, blijkt een lastige opgave. Eind vorig jaar schetste het kabinet de contouren van de nieuwe wetgeving in een concept wetsvoorstel. In dit voorstel werd een minimumtarief voor zzp’ers en een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant van de markt geïntroduceerd.

Bij de verdere invulling van het voorstel kwamen veel bezwaren naar voren. Vooral de administratieve lasten, de complexiteit en het niet kunnen handhaven van de wet bleken grote obstakels. Het kabinet heeft daarom besloten het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken.

Webmodule

In een eerder artikel informeerden wij u over de ontwikkeling van een webmodule voor u als  opdrachtgever. Die webmodule bestaat uit een vragenlijst die aan opdrachtgevers duidelijkheid moet verschaffen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Het kabinet zet de ontwikkeling van deze module voort. Op dit moment zijn er nieuwe vragen in de module opgenomen over de specifieke situatie voor de inhuur van zzp’ers via tussenpersonen en van aannemers.

De webmodule is naar verwachting in het najaar klaar voor een pilot, die ongeveer een half jaar zal duren. In deze periode biedt de webmodule nog geen zekerheid aan opdrachtgevers. Pas na de pilot neemt het kabinet definitief een beslissing over het verdere vervolg van de webmodule.

Handhavingsmoratorium

De huidige Wet DBA wordt niet gehandhaafd tot 1 januari 2021 (tenzij sprake is van kwaadwillendheid). In het najaar neemt het kabinet een beslissing over mogelijke verlenging van deze termijn. Na afronding van de pilot met de webmodule bekijkt het kabinet of met (gefaseerde) handhaving kan worden gestart.

Hoe nu verder?

Wij verwachten dat door de intrekking van de voorstellen én met een pilot voor de boeg, er ook op 1 januari 2021 nog geen duidelijkheid zal zijn over de kwalificatie van de arbeidsrelatie van de zzp’er. Het blijft daarom belangrijk om afspraken met zzp’ers binnen de huidige kaders vast te leggen.

 [Bron] ABAB