• -

Fiscale maatregelen regeerakkoord inkomstenbelasting 2017:

Category:Nieuwsbrieven

Onderstaand zetten wij voor u graag de belangrijkste fiscale maatregelen van het regeerakkoord met betrekking tot de inkomstenbelasting op een rij:

Tarieven inkomstenbelasting – box 1
De inkomstenbelastingtarieven worden beperkt tot twee schijven. Een lage tariefschijf van 36,93 procent voor inkomen tot en met 68.600 euro en een hoge tariefschijf van 49,5 procent voor inkomen daarboven.
Het aangrijpingspunt voor het toptarief wordt bevroren op 68.600 euro.

Alle aftrekposten naar basistarief
In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente.
Dit tarief wordt in vier jaar met 3%-punt per jaar afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk 36,93 procent, zie ook hieronder.

Zelfstandigenaftrek
Het maximale tarief waartegen de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is, wordt ook gefaseerd beperkt.
Het maximale aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar met drie procentpunt per jaar omlaag gebracht tot uiteindelijk 36,93 procent.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd.
Het percentage waartegen de rente wordt afgetrokken gaat vanaf 1 januari 2020 in vier stappen van drie procentpunt omlaag tot uiteindelijk het tarief van 36,93 procent in 2023.

Eigen woningforfait
Het eigenwoningforfait wordt met 0,15 procent verlaagd.
Op basis van de nu geldende regels wordt de bijtelling van het eigenwoningforfait (grotendeels) verminderd tot nul bij geen of een beperkte eigenwoningschuld (de ‘wet Hillen’).
Deze regeling wordt in dertig jaar gefaseerd afgeschaft.
Daardoor blijft u belasting over het eigenwoningforfait betalen, ook bij een afgeloste eigen woning.
Wat houdt de Wet Hillen in:
Sinds 2005 bepaalt de wet Hillen dat mensen zonder hypotheekschuld geen belasting betalen over het eigenwoningforfait.
In het regeerakkoord is afgesproken dat deze fiscale beloning op het aflossen van de hypotheek vanaf 2019 geleidelijk wordt afgeschaft.
Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten hierdoor toch weer belasting over de waarde van hun woning gaan betalen.

Aftrekpost voor scholingskosten
De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

Tarief inkomstenbelasting – box 2
Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25 procent naar 27,3 procent in 2020 en naar 28,5 procent in 2021.

Box 3 – heffingsvrij vermogen
De vermogensrendementsheffing gaat omlaag.
Het vrijgestelde bedrag wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro.
Voor partners wordt dit dus 60.000 euro.

Box 3 – forfaitaire rendementen
Het forfaitaire rendement in box 3 wordt vastgesteld op basis van actuelere rendementen.
Het forfaitair rendement is gebaseerd op een mix tussen spaarrendement en beleggingsrendement.
Het spaargedeelte in deze rendementsmix wordt voortaan gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van een jaar geleden.

Box 3 – heffing over werkelijke rendementen
Het kabinet werkt in de komende periode een voorstel uit voor vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt in 2021 verhoogd met 350 euro.

Arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting
De arbeidskorting wordt verhoogd en sneller afgebouwd.
De vaste voet in de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt nul euro en het opbouwpercentage wordt verhoogd naar 11,45 procent.
De uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting tegen het partnerinkomen wordt afgebouwd.
Daarnaast wordt voor uitkeringsgerechtigden zonder dienstverband met Ziektewetuitkeringen, het recht op arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting afgeschaft.

Ouderenkorting
De ouderenkorting gaat omhoog met 160 euro en wordt geleidelijker afgebouwd.

Heeft u vragen over de nieuwe fiscale maatregelen in uw situatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bron: belastingdienst