• -

Eindelijk een pensioenakkoord – nu de uitvoering nog

Category:Nieuwsbrieven

Het heeft wat voeten in de aarde gehad; maar er is een Pensioenakkoord. Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in Nederland met ingang van 2026 zijn omgezet in een beschikbarepremieregeling.

 

Het premiepercentage dat binnen die beschikbare premieregeling gaat gelden, is voor iedere werknemer – ongeacht zijn of haar leeftijd – hetzelfde.

Hebt u al bij een verzekeringsmaatschappij een beschikbarepremieregeling afgesloten met een stijgende premie, dan mag u deze regeling blijven voortzetten voor de bestaande deelnemers.

De uitvoering

De komende tijd worden de afspraken uit het pensioenakkoord verwerkt in wetsvoorstellen die door de Eerste en Tweede Kamer geloodst moeten worden. Met het bereikte akkoord zijn echter niet alle discussiepunten opgelost. Met name de vraag hoe omgegaan moet worden met de door de deelnemers al opgebouwde pensioenrechten, is nog niet beantwoord. De wens van de betrokken partijen is om deze rechten door middel van een waardeoverdracht in te brengen in de nieuwe beschikbarepremieregeling.

In hoeverre dat een haalbare kaart is, moet nog blijken – mede gelet op de juridische haken en ogen die inherent zijn aan een dergelijke waardeoverdracht. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, ‘praten’ we u weer bij.

[bron]  AACC