• -

Eigen woning veel duurder door voorstellen rapport

Category:Nieuwsbrieven

 

Belastingplichtigen met een eigen woning zullen door de voorstellen die zijn opgenomen in het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling’ flink meer moeten gaan betalen voor hun huis. Er is voorgesteld het eigenwoningforfait te vervijfvoudigen en de hypotheekrenteaftrek af te bouwen.

Het kabinet heeft een tijdje geleden verzocht om te onderzoeken hoe het gesteld is met de vermogensongelijkheid in ons land. Uit het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling’ (pdf) dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld blijkt dat de verdeling van vermogen in Nederland schever is dan gedacht, en dat het fiscale beleid de ongelijkheid vergroot. Ook op het gebied van de woningmarkt heerst er een grote vermogensongelijkheid. Eigenwoningbezitters hebben bijvoorbeeld 14 keer meer vermogen dan huurders. Dit moet veranderen.

Verhoging eigenwoningforfait en verlaging hypotheekrenteaftrek

De eerste stappen die voor de eigen woning volgens het rapport moeten worden genomen om de vermogensongelijkheid enigszins recht te trekken zijn dat de belangrijkste schijf van het eigenwoningforfait van 0,45% met stappen van 0,10%-punt wordt verhoogd. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 37,05% zoals deze geldt per 2023 in twee jaar naar 31% verlaagd. De verlaging van de hypotheekrenteaftrek naar 31% zal echter nog wel even op zich zal laten wachten

Eigen woning naar box 3

Later is het de bedoeling dat de eigen woning in box 3 van de inkomstenbelasting gaat meetellen.  Uit berekeningen van het Economisch Instituut van de Bouw op verzoek van De Telegraaf blijkt dat dit een starter met een appartement van € 250.000 al snel € 1.200 per jaar gaat kosten. Voor een woning met een waarde van € 800.000 is dat al € 5.000.

Flinke inkomensgevolgen voor toekomstige gepensioneerden

De extra heffing zou voor een deel gecorrigeerd moeten worden door een lager tarief van de inkomstenbelasting. Omdat de maatregelen over een flink aantal jaren worden uitgesmeerd kan dit vooral voor de belastingplichtigen die in die tijd met pensioen gaan flinke inkomensgevolgen hebben. Zij moeten meer gaan betalen voor hun eigen woning terwijl ze minder terugzien van de belastingverlaging van de IB.

[bron Fiscaal rendement  28 juli 2022]

 

De eigen woning is in het vizier en wordt mogelijk de komende jaren toch duurder.
Ysel BPO Services BV houdt deze berichtgeving nauw in de gaten.   Bij introductie van deze verhogingen dan brengen wij u op te hoogte.