• -

Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

Category:Nieuwsbrieven

20 Sep 2016 Bron:  Rijksoverheid

‘De algemene indruk is dat werken buiten dienstbetrekking in veel sectoren, voor een belangrijk deel van de zzp’ers inderdaad goed mogelijk is’, dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in de eerste voortgangsrapportage over de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Grotendeels dekkend stelsel

Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de Wet DBA in mei 2016 is er halverwege het implementatiejaar met tien algemene en vijftig model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers, aldus Wiebes.

Doorlooptijd

‘De doorlooptijd van deze individuele modelovereenkomsten is relatief lang, ruim 10 weken, maar de oorzaak daarvan moet geheel bij mij gezocht worden’, zo schrijft de staatssecretaris. ‘Ik heb de Belastingdienst gevraagd zich niet te beperken tot een digitaal ‘nee’ als het nee is. Ik heb de Belastingdienst gevraagd een voorlichtende en dienstverlenende rol in te nemen, door ook aandacht te geven aan wat er wèl zou kunnen en hoé het dan zou kunnen.’

Modelovereenkomst niet verplicht

Wiebes benadrukt nogmaals dat de regels of je een ondernemer bent niet zijn veranderd. ‘Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht en vaak onnodig. Een groot deel van de opdrachtnemers functioneert overduidelijk buiten dienstverband, bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken of voor zelfstandige adviseurs met concrete opdrachten voor wisselende opdrachtgevers. Voor deze groep is een modelovereenkomst of zekerheid vooraf natuurlijk niet nodig. Een tweede grote groep betreft zzp’ers en opdrachtgevers die zekerheid vooraf willen of ze hun arbeidsrelatie goed hebben georganiseerd. Zij zijn of kunnen aan de slag met de modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.’

Geen boetes voor goedwillende ondernemers

Ook na 1 mei 2017 worden goedwillende ondernemers niet beboet. Wiebes: ‘Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren.’

Extra acties
Halverwege dit implementatiejaar (tot mei 2017) bestaat bij sommige groepen nog onzekerheid, zo constateert Wiebes. Om deze onzekerheid versneld te verhelpen, kondigt hij een aantal acties aan voor de tweede helft implementatiejaar tot mei 2017, onder andere:

– extra capaciteit ter beoordeling van ingediende (bijna alleen nog maar bedrijfsspecifieke) overeenkomsten;
– een meldpunt bij de Belastingdienst om eventuele knelpunten beter te kunnen verhelpen;
– meer toegespitste en betere communicatie, samen met branche- en koepelorganisaties.