Eindejaarstips 2020

Wat kunt u nog doen om 2020 fiscaal optimaal uit te luiden? Is het verstandig om nog in 2020 te investeren, of deze investeringen juist uit te stellen?Welke aftrekposten zijn relevant? Wilt u in 2020 nog een schenking doen aan uw kinderen of kleinkinderen? Of wilt u nog een besparing realiseren op uw belasting in

Read More

Prinsjesdag 2020

  Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet zijn plannen voor het komende jaar bekendgemaakt.  Wat zullen de plannen voor u betekenen? Voor meer informatie met betrekking tot de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.   Deze bijlage is opgesteld door het Register van Belastingadviseurs. RB_Prinsjesdag_special_2020    

Read More

Aanvullend geboorteverlof partner

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Read More

Eindelijk een pensioenakkoord – nu de uitvoering nog

Het heeft wat voeten in de aarde gehad; maar er is een Pensioenakkoord. Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in Nederland met ingang van 2026 zijn omgezet in een beschikbarepremieregeling.

Read More

Inhuren van zzp’ers? Zelfstandigenverklaring of minimumtarief van de baan

Het kabinet kondigde eind 2019 nieuwe wetgeving aan voor de inhuur van zzp’ers. Daarbij werd een zelfstandigenverklaring en minimumtarief voor zzp’ers voorgesteld. Die maatregelen blijken nu toch niet haalbaar te zijn en worden ingetrokken. Wij informeren u over de laatste ontwikkelingen.

Read More

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald.

Read More

Start UBO-register

  Het UBO-register dat moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering, zal op 27 september 2020 in werking treden.

Read More

Meer vrije ruimte in 2020

Veel werkgevers vergoeden en verstrekken zaken aan hun werknemers. De fiscale gevolgen hiervan worden geregeld in de werkkostenregeling. Alle vergoedingen en verstrekkingen die worden aangemerkt als gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, komen onbelast aan de werknemers toe.

Read More

8 Eindejaarstips voor BOX 3

Voor het einde van het jaar kunnen uw klanten nog op een aantal zaken inspelen om hun belastingvoordeel te verhogen in box 3. Heeft uw klant veel geld op de spaarrekening? Dan kunt u hen wijzen op de volgende tips. Let op: deze tips zijn natuurlijk wel situatie-afhankelijk.

Read More

Kabinet geeft update over maatregelen “werken als zelfstandige”

Staatssecretaris Snel van Financiën en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Eerste Kamer vandaag geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’.

Read More