FOR wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over zzp’ers en de opbouw van fiscale oudedagsreserve (FOR).  Circa 300.000 ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) hebben een FOR op de balans staan. Dit is circa 30% van het totale aantal IB-ondernemers. Jaarlijks voegen gemiddeld 80.000 ondernemers een bedrag toe aan de FOR en onttrekken gemiddeld 26.000

Read More

Bent u al voorbereid op de Wet WTZA  (Wet toetreding zorgaanbieders)?

  Vanaf het jaar  2023 moet de praktijk elk jaar voor 1 juni een jaarverantwoording publiceren op een website van de overheid. De inhoud van deze jaarverantwoording verschilt voor kleine, middelgrote en grote praktijken. Wat je precies moet doen is afhankelijk van je juridische entiteit (denk aan eenmanszaak, vof, rechtspersoon), omzet en aantal zorgverleners. In

Read More

Belastingdienst verwijdert verlopen modelovereenkomsten. Vraag tijdig verlenging aan.

  De Belastingdienst verwijdert modelovereenkomsten die zijn verlopen of binnenkort verlopen van zijn internetsite. Als u als klant de overeenkomst wil blijven gebruiken, kunt u verlenging aanvragen. Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten die u als klant kan gebruiken als u te maken krijgt met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is

Read More

Wordt de BTW op de zonnepaneel afgeschaft?  

Antwoorden op Kamervragen over btw-tarief zonnepanelen De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris hebben Kamervragen beantwoord over het per 2023 afschaffen van de btw op zonnepanelen, waarover momenteel een internetconsultatie loopt. Gevraagd is of de beide bewindslieden de mening delen dat niet alleen consumenten met een geschikt dak moeten profiteren van deze

Read More

Box 3 waar gaan we naar toe?

  Het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 waarin de Nederlandse belasting van inkomsten uit sparen en beleggen voor de jaren 2017-2020 in strijd met de wet werd geacht, heeft inmiddels flink wat stof doen opwaaien. Reactie StaatssecretarisIn een reactie heeft deze aangegeven dat hij rechtsherstel zal bieden aan degenen die bezwaar

Read More

Kamerbrief herstel niet-bezwaarmakers box 3

Komt er compensatie voor BOX 3 voor niet-bezwaarmakers? Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Daarbij is op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe

Read More

Werkgevers wat is er verandert per 1 augustus 2022?

  Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking    Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 1 augustus 2022 in werking getreden. Welke gevolgen heeft dat? Als de werkgever volgens de wet of cao verplicht is bepaalde scholing te bieden, hoeft de werknemer deze niet te betalen. Een werknemer mag bovendien ergens

Read More

Wat u moet weten over PSD2

Wat is PSD2? Waarom is PSD2 er? De risico’s van PSD2 De vernieuwde Payment Services Directive (PSD2) is een Europese wet voor betalingsverkeer. Door deze wet kunt u nu ook derde partijen toegang geven tot uw betaalgegevens. Zo bevordert PSD2 innovatie en concurrentie op de betaalmarkt. Maar wat is PSD2 precies? En hoe zorgen we

Read More

PSD2 in relatie tot de door ons gebruikte software pakketten EXACT Online en Twinfield;

PSD2 in relatie tot de door ons gebruikte software pakketten EXACT Online en Twinfield; Wat heb ik als klant eraan?  Met PSD2 kies je zelf wie toegang krijgt tot je gegevens. Je transactiegegevens blijven van jou en je kunt op elk moment je toestemming geven (of intrekken).  Direct inzicht  De transacties worden minimaal 4 keer per

Read More

Eigen woning veel duurder door voorstellen rapport

  Belastingplichtigen met een eigen woning zullen door de voorstellen die zijn opgenomen in het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling’ flink meer moeten gaan betalen voor hun huis. Er is voorgesteld het eigenwoningforfait te vervijfvoudigen en de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Het kabinet heeft een tijdje geleden verzocht om te onderzoeken hoe het

Read More