• -

Direct na indiensttreding recht op transitievergoeding

Category:Nieuwsbrieven

Werknemers hoeven straks niet meer twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding.
Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het tiende dienstjaar.

Op dit moment moeten werknemers een dienstverband van minimaal twee jaar hebben voordat zij bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding.
In het regeerakkoord is aangekondigd dat werknemers dit recht straks vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst krijgen.
Voor het recht op de transitievergoeding maakt het dan dus niet meer uit hoelang een werknemer in dienst is geweest.
Wel zal de hoogte van de transitievergoeding bij een korter dienstverband dan twee jaar uiteraard minimaal zijn.

Wijziging transitievergoeding na tiende dienstjaar
Daarnaast wordt de hoogte van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest straks gewijzigd.
Op dit moment krijgen zij voor de eerste tien jaar een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
Voor de jaren na het tiende dienstjaar heeft de werknemer recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar.
Dit laatste wijzigt straks: ook na het tiende dienstjaar blijft een werknemer dan een derde maandsalaris per gewerkt jaar ontvangen.
De overgangsregelings voor vijftigplussers blijft wel gewoon bestaan.

Wat is de overgangsregeling transitievergoeding voor ouderen?
Wij hebben een medewerker van 60 jaar inmiddels 30 jaar in dienst. Klopt het dat er een overgangsregeling transitievergoeding voor mensen in langdurige vaste dienst bestaat?
En zo ja, wat houdt deze overgangsregeling precies in en tot wanneer loopt de regeling?

Antwoord
7 december 2016
Het klopt dat er een overgangsregeling bestaat. Deze overgangsregeling heeft zowel betrekking op het langdurige dienstverband, als op de leeftijd van de betreffende werknemer.
Oudere werknemers kenden in het oude ontslagrecht, met de berekening van de kantonrechtersformule, een grote bescherming dan nu in de transitievergoeding.
Het doel van de overgangsregeling is om de afbouw van deze rechten, eigenlijk een forse verlaging voor oudere medewerkers van de ontslagvergoeding, tijdelijk gedeeltelijk te compenseren.

De regeling houdt het volgende in:
• Voorwaarden: minimaal 50 jaar en minimaal 10 jaar in dienst.
• Bij voldoen aan deze voorwaarden: dan is de transitievergoeding per gewerkt jaar: één maandsalaris. Dit geldt alleen voor de jaren waarbij hier sprake van is.
• Overgangsregeling loopt tot 1 januari 2020.
• Uitzondering: voor kleine werkgevers (minder dan 25 personen in dienst) met een slechte financiële positie geldt deze overgangsregeling niet.

Bron: Rendement.nl