• -

DBA: wachten op goedkeuring of starten?

Category:Nieuwsbrieven

U wilt met iemand op zelfstandige basis samenwerken. Veiligheidshalve kunt u uw overeenkomst
laten checken door de fiscus. Gaat u al aan het werk?

Traag en afwijzend

Op 25 augustus 2016 publiceerde de Belastingdienst een overzicht van de ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten. Van de 4.481 ingediende verzoeken waren er nog 1.964 in behandeling. De gemiddelde afhandelingsduur was bijna 11 weken. In 814 gevallen is de aanvraagprocedure gestopt zonder goedkeuring (verzoek ingetrokken) en het aantal afwijzingen bedroeg maar liefst 1.033. Tegenover deze 1.847 aanvragen die niet tot een goedkeuring leidden, staan slechts 370 goedgekeurde modelovereenkomsten. U weet nu dus dat een aanvraag vrij lang gaat duren (houd rekening met twee à drie maanden). Bovendien wijst de Belastingdienst veel aanvragen af, waartegen geen bezwaar mogelijk is.

Toch al aan de slag?

In de praktijk komt het natuurlijk vaak voor dat opdrachtgever en opdrachtnemer niet willen wachten op witte rook van de Belastingdienst.
U bent het samen eens geworden over de uit te voeren opdracht en de bijbehorende voorwaarden en het werk moet meestal zo snel mogelijk gestart worden, nog liever gisteren dan vandaag. Wilt u het werk gewoon starten, dan heeft u de keuze uit:

  • werken volgens een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst (aanvraag tot goedkeuring is dan niet nodig);
  • geen verzoek om goedkeuring indienen omdat er overduidelijk sprake is van een ondernemer die als een zelfstandige handelt. Een goedkeuring van de Belastingdienst is dan overbodig en zou alleen dienen om extra zekerheid te verschaffen;
  • de overeenkomst toch ter goedkeuring insturen en afwachten. Wordt het verzoek afgewezen, bekijk dan of de gemaakte afspraken aangepast kunnen worden. Door inzending van het verzoek is er in bonafide gevallen geen risico om alvast te starten. Toegezegd is immers dat u in ieder geval tot 1 mei 2017 de gelegenheid heeft om waar nodig aanpassingen door te voeren;
  • de overeenkomst opstellen die volgens u aan de eisen voldoet, maar die niet ter toetsing voorleggen en een controle afwachten. Er is dan ook een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten traag (twee à drie maanden). Ga na of een verzoek wel nodig is. Zo ja, dan kunt u in de tussentijd toch aan de slag.

Heeft u vragen over de invoering van de wet DBA? Wij helpen u graag op weg!

Bron: Tips&Advies