• -

CPB: keuze pensioenfonds is uitdagend

Category:Nieuwsbrieven

20 Jul 2016 Bron: CPB

Invoering van vrije keuze van pensioenfonds of verzekeraar leidt niet vanzelf tot een goede marktwerking en van het centraal stellen van het belang van de klant. Dat stelt het CPB in een Notitie ‘Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel’. Daarnaast is het creëren van een goed werkende markt uitdagend en vereist veel van diverse partijen.

Onderzoek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had het CPB gevraagd om enkele analyses betreffende de toekomst van het pensioenstelsel. De eerste analyse betreft de uitkomsten van de SER-varianten voor het toekomstige pensioenstelsel bij meer extreme scenario’s en enkele specifieke scenario’s die aansluiten bij de economische situatie in Nederland en Japan. De tweede analyse betreft het plan van drie politieke jongerenorganisaties voor het toekomstige pensioenstelsel.

Individuele pensioenrekeningen

Het plan van de politieke jongerenorganisaties omvat een stelsel van individuele pensioenrekeningen met een beperkte risicodeling en een beleggingsbeleid volgens een levenscyclus. Dit sluit aan bij de individuele variant van de premieovereenkomst en bij SER-variant IV-A. Daarnaast bepleiten de jongeren invoering van een pensioenplicht en vrije keuze van pensioenuitvoerder. Volgens het planbureau kan concurrentie tussen uitvoerders prikkelen tot innovatie en kostenreductie, maar ook leiden tot hogere kosten wegens klantenwerving.

Complex product

Daarbij is pensioen volgens het CPB een complex financieel product. Een goede marktwerking vereist dat aanbieders de belangen van de klant centraal stellen en dat klanten zich verdiepen in de producten en zich kritisch opstellen. Bij pensioenregelingen zonder garanties zijn de producten van de verschillende aanbieders onderling niet direct vergelijkbaar, waardoor de markt minder transparant is. De ervaringen in het buitenland suggereren dat een actieve rol van de overheid, de sociale partners of de werkgevers bijdraagt aan een goed pensioenresultaat. Vrije keuze van uitvoerder vereist bovendien invoering van een systeem van risicoverevening, zoals bij de zorgverzekering. Het creëren van een goed werkende markt bij vrije keuze van pensioenuitvoerder is uitdagend en vereist veel van diverse partijen.

Mocht dit artikel nog vragen opleveren of aanvullend advies, neemt u dan gerust contact met ons op.
We kunnen samen beoordelen welke keuzes u of medewerkers kunnen maken.