• -

Compensatie transitievergoeding na ziekte gaat door

Category:Nieuwsbrieven

Het aankomende kabinet zet het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte toch door. Dit voorstel staat sinds het voorjaar geparkeerd.

In het regeerakkoord geven de formatiepartijen aan dat zij enkele ‘scherpe randen’ aan de verplichting tot het betalen van de transitievergoeding willen verlichten.
Onderdeel van dit verlichtende pakket aan maatregelen is het doorzetten van het wetsvoorstel dat een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte regelt.
De Tweede Kamer verklaarde dit voorstel na de Tweede Kamerverkiezingen controversieel.
Zo’n verklaring heeft als gevolg dat het wetsvoorstel pas weer behandeld wordt in de Kamer als er een nieuw kabinet is.
De formatiepartijen blijken nu dus niet van plan te zijn om onder het nieuwe kabinet het voorstel definitief in de ijskast te plaatsen.

Beoogde ingangsdatum compensatieregeling: 1 juli 2019
Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, kunnen werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een compensatie krijgen.
Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme Awf-premie gaat hiervoor omhoog, dus werkgevers betalen indirect mee aan de compensatie.
Naast de compensatieregeling staat er in het wetsvoorstel een maatregel die de cao meer ruimte geeft om af te wijken van de wettelijke transitievergoeding.
Ook deze maatregel wordt doorgezet onder het nieuwe kabinet.
Onlangs bleek dat de nieuwe beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel 1 juli 2019 is.

Bron: Rendement.nl