• -

BOX 3 forfaitair rendement 2018 bekend gemaakt.

Category:Nieuwsbrieven

Vanaf 2017 is de belastingheffing in box 3 ingrijpend gewijzigd.
De belastingheffing is gebaseerd op een forfaitair rendement van een veronderstelde vermogensmix van spaartegoed en beleggingsvermogen.
De staatssecretaris heeft nu de forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 bekendgemaakt.
Het forfaitair rendement voor sparen bedraagt 1,30% (2017 1,63%) en voor beleggen 5,38% (2017: 5,39%).
De raming voor 2019 bedraagt 0,89% (sparen) en beleggen (5,33%).

Box 3

In box 3 betaalt u belasting als u voordeel behaalt uit ‘sparen en beleggen’ boven een heffingsvrije drempel van € 25.000 per belastingplichtige.
Het voordeel dat u in box 3 behaalt wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een verondersteld forfaitair rendement.
Vanaf 2017 wordt jaarlijks een forfaitair rendement vastgesteld en gekoppeld aan het spaardeel en het beleggingsdeel.
De hoogte van het spaardeel en beleggingsdeel wordt op 1 januari van een kalenderjaar bepaald en vormt de grondslag voor de belastingheffing in box 3.
De grondslag waarover het rendement wordt berekend, is het saldo van uw bezittingen minus schulden. Over de grondslag bent u 30% inkomstenbelasting verschuldigd.

Bron: Rijksoverheid