• -

Bezwaar maken tegen de BOX III heffing 2017

Category:Nieuwsbrieven

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Zij vallen voor het jaar 2017 namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de heffing op vermogen, de zogenoemde procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

Behandeling te laat ingediende bezwaarschriften

De Belastingdienst heeft inmiddels definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd.
Daarom zullen de bezwaarschriften  die worden  ingediend vóór  15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de berekening van de box 3-heffing  worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.

Collectief bezwaar 2017

Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017.
Overigens moeten belastingplichtigen ingeval van een procedure massaal bezwaar voor 2017 nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing, ingevolge nieuwe wetgeving.

Samenvattend

Als u het niet eens met met de Box 3 heffing over het jaar 2017 is het van belang om hierop actie te ondernemen.
U dient binnen de reguliere termijn van 6 weken na het opleggen van de definitieve aanslag een bezwaarschrift in te dienen.
Is er inmiddels al een definitieve aanslag over 2017 opgelegd, dan dient u binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen.

Heeft u vragen, of bent u voornemens om een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.