• -

Beroep tegen vermogensrendementsheffing heeft kleine kans

Category:Nieuwsbrieven

08 Sep 2016 Bron: FD en de Telegraaf

De Bond voor Belastingbetalers, die namens zes belastingbetalers in beroep is gegaan tegen de vermogens-rendementsheffing, maakt een kleine kans in de rechtbank van Haarlem. Tijdens de rechtszitting gisteren stelden de rechters vooral vragen die nauw aansloten bij het oordelen van de Hoge Raad dat de heffing toelaatbaar is.

Europese bescherming van het eigendomsrecht

Het proces gaat over de belastingheffing op het rendement uit banktegoeden en spaardeposito’s. De betreffende belastingbetalers hebben na de heffing alle zes ingeteerd op hun vermogen. Dat zou in strijd zijn met de Europese bescherming van het eigendomsrecht. Echter, deze Europeesrechtelijke invalshoek kreeg weinig aandacht, volgens de Bond. De vraagstelling van de rechters ging eerder mee met het oordelen van de Hoge Raad, dat de heffing toelaatbaar is.

4% is haalbaar

De fiscus schrijft in een reactie: ‘Anders dan degenen die bezwaar hebben gemaakt, vindt de Belastingdienst dat je moet kijken naar welk rendement je in totaal kan behalen op al je bezittingen en schulden. Daarop is namelijk gebaseerd dat 4% haalbaar kan zijn. Je kijkt dus niet alleen naar spaargeld, ook al bestaan je bezittingen alleen uit spaargeld.’ De Bond voor Belastingbetalers is het hier niet mee eens.

Achter gesloten deuren

De Bond had graag gezien dat de zitting openbaar was en de rechtbank had daar geen bezwaar tegen. De Belastingdienst daarentegen hield vast aan de regel dat belastingzaken niet voor publiek toegankelijk zijn. De rechtbank doet uiterlijk 19 oktober uitspraak.

Politiek

In de Tweede Kamer zijn ze het er inmiddels wel mee eens dat de vermogensrendementsheffing in zijn huidige vorm niet meer te verdedigen is. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onderzoekt daarom hoe er het beste naar een rendementsheffing op basis van een reëel rendement toegewerkt kan worden. Op Prinsjesdag geeft hij daarover de laatste stand van zaken.