• -

Berekenen belasting over uw inkomsten uit vermogen vanaf 2017

Category:Nieuwsbrieven

Bron: belastingdienst

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. Wij belasten niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen

Tot en met 2016 berekenen wij een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

•Schijf 1: tot en met € 75.000
•Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
•Schijf 3: vanaf € 975.001

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee wij uw voordeel berekenen: 1,63% en 5,5%. Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van 5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekenen wij voor dat deel van uw vermogen met het percentage van 5,5%.

In de tabel hieronder ziet u hoe wij uw grondslag sparen en beleggen vanaf 2017 berekenen.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is. U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

Het moge duidelijk zijn dat met de invoering van de nieuwe systematiek voor de berekening van de vermogensrendementsheffing voornamelijk aan de wensen van belastingplichtigen met kleine box 3-vermogens tegemoet is gekomen. Zij zullen effectief minder box 3-heffing afdragen. Vermogensbezitters die met hun vermogen in de tweede en derde schijf vallen, zullen als gevolg van de nieuwe systematiek effectief meer box 3-heffing betalen.