• -

Belastingplan heeft weinig oog voor MKB

Category:Nieuwsbrieven

“Het Belastingplan 2019 heeft weinig oog voor het mkb.”
Dat stelt het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van fiscalisten voor het mkb.
Maatregelen als het afschaffen van de dividendbelasting en het beperken van de verlaging van het vpb-tarief zijn volgens de vereniging nadelig voor het mkb.

Mkb draait op voor afschaffen dividendbelasting
Fons Overwater, voorzitter van het RB: “Over de afschaffing van de dividendbelasting is al het nodige gezegd.
Voor het mkb is het belang van de afschaffing er in ieder geval niet.
Maar ook voor de grotere bedrijven is dit de vraag. Veel bedrijven geven namelijk aan dat de dividendbelasting geen issue is bij hun keuze voor vestiging.
Omdat de noodzaak van de afschaffing ontbreekt en vooral het mkb de lasten betaalt, is het RB tegen deze maatregel. Dit geldt ook voor de beperking van de geplande verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting. Hierdoor betaalt het mkb toch voor een deel weer mee aan een maatregel die ten gunste komt van het grootbedrijf.

RB: ‘Verkorting termijn verliesverrekening niet eerlijk’
De termijn waarbinnen ondernemers in de vennootschapsbelasting hun verliezen kunnen verrekenen, wordt verkort van negen jaar naar zes jaar.
Adjay Pahladsingh van de Commissie Wetsvoorstellen van het RB vindt dit niet verstandig.
“Ook het kabinet weet dat we nog niet zo lang geleden een economische crisis hadden die lang geduurd heeft.
In die periode hebben veel ondernemers verliezen geleden. In zulke situaties duurt het vaak meerdere jaren voordat weer zwarte cijfers worden geschreven.
Om ondernemers dan nu te straffen met een belastingnadeel, omdat eerder geleden verliezen niet meer kunnen worden verrekend, is erg vervelend.”

Verhoging btw
Pahladsingh sluit af: “Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% maar 9%, een stijging van maar liefst 50%.
Dan hebben we het over zaken die iedereen regelmatig nodig heeft, zoals levensmiddelen, medicijnen of een bezoek aan de kapper.
Dit raakt mensen direct in hun portemonnee. Het reguliere tarief werd per 1 januari 2013 al verhoogd van 19% naar 21%.
De hogere btw wordt weliswaar terecht teruggesluisd via de inkomstenbelasting, maar als RB willen we wel een eerlijke en gelijkmatige verdeling.
Wij hopen niet dat deze btw-verhoging de opmaat is tot één uniform btw-tarief, want dat zal leiden tot nog hogere prijzen voor veel zaken die mensen echt dagelijks nodig hebben.”

(Bron FD)