• -

Belastingen op cryptocurrencies

Category:Nieuwsbrieven

Het is een misverstand dat men geen belasting hoeft te betalen over cryptovaluta, omdat wet- en regelgeving ontbreekt.
Hoewel cryptovaluta geen betaalmiddelen zijn, wordt er toch belasting over geheven.
Dat komt doordat de Nederlandse overheid de cryptocurrencies ziet als ‘vermogen’. Alle vermogen valt onder Box 3 bij de inkomensbelasting en is dus aan belasting onderhevig.
Over cryptovaluta moet dus ieder jaar vermogensrendementheffing betaald worden.

Voorbeeld
De belastingdienst wil voor de aangifte de waarde weten op één meetmoment, te weten 1 januari van betreffend jaar.
Voor mensen die dus één Bitcoin hadden op 1 januari 2017 is dat ongeveer 855 euro. Die waarde moet dus meegeteld worden bij het box 3-vermogen bij de aangifte over 2017.

Box 1 of box 3

Cryptocurrencies worden niet altijd in box 3 van de belastingaangifte opgenomen.
Wanneer men bedrijfsmatig in cryptocurrencies investeert of handelt, is er sprake van inkomen in box 1 van de belastingaangifte. Of er sprake is van inkomen of vermogen, kan bepaald worden aan de hand van verschillende factoren. Ten eerste kijkt de Belastingdienst of de onderneming in cryptocurrencies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ten tweede kijkt de Belastingdienst of de cryptohandel is aangegeven bij de omzetbelasting en of er voorbelasting is afgetrokken. Wanneer men aan deze voorwaarden voldoet, wordt de handel gezien als inkomen. Wanneer men enkel cryptocurrencies koopt en niet bedrijfsmatig verhandelt, wordt dit gezien als vermogen. Voor ondernemers is vaak onduidelijk in welke box de cryptocurrencies thuishoren. Wie handelt in cryptocurrencies, hoeft daar (voorlopig) nog geen BTW over te berekenen.

Verplicht opgeven bij de Belastingdienst

Het bezit van cryptocurrencies moet verplicht worden opgegeven bij de Belastingdienst.
Wie cryptocurrencies bezit, maar de waarde daarvan niet opgeeft bij de aangifte, is in overtreding.
De Belastingdienst behandelt deze misstap als zwartsparen.
Al aangifte gedaan, maar de waarde van cryptocurrencies niet opgegeven? Dan kan de bezitter gebruikmaken van de inkeerregeling.

Bij het opgeven van de waarde van cryptocurrencies middels de inkeerregeling, kan strafrechtelijke vervolging worden voorkomen.
Houd er wel rekening mee dat er alsnog belasting wordt geheven op de cryptocurrencies. Bovendien legt de Belastingdienst een boete op, met een waarde van 75 tot wel 300 procent van de misgelopen belasting.

(Bron: Wolters Kluwer)