• -

Belastingdienst verwijdert verlopen modelovereenkomsten. Vraag tijdig verlenging aan.

Category:Nieuwsbrieven

 

De Belastingdienst verwijdert modelovereenkomsten die zijn verlopen of binnenkort verlopen van zijn internetsite. Als u als klant de overeenkomst wil blijven gebruiken, kunt u verlenging aanvragen.

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten die u als klant kan gebruiken als u te maken krijgt met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel van deze overeenkomsten is verlopen of verloopt binnenkort. Daarom verwijdert de Belastingdienst deze overeenkomsten.

Let op!

Als de goedkeuring is verlopen, heeft u als klant geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst.

Datum van verwijdering zichtbaar
Op de downloadpagina van elke modelovereenkomst staat de geldigheidsdatum en wanneer de Belastingdienst de overeenkomst verwijdert.

Modelovereenkomsten waarvan de goedkeuring nu al is verlopen verwijdert de Belastingdienst op 1 oktober 2022, andere overeenkomsten 6 maanden na de geldigheidsdatum.

Ook na verwijdering kan u nog verlenging van de overeenkomst aanvragen. De Belastingdienst bewaart de verwijderde overeenkomsten.

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.

  • [bron BELASTINGDIENST]