• -

Belastingdienst toetst rekening-courant schulden Directeur Groot Aandeelhouder

Category:Nieuwsbrieven

Als DGA kunt u niet onbeperkt bij uw eigen BV ‘bankieren’.
Onlangs zijn de belangrijkste criteria van de fiscus om leningen tussen de DGA en BV te beoordelen, bekend geworden.
Hieruit blijkt hoe de Belastingdienst omgaat met een lening van de DGA van zijn BV.

Reëel of niet?

Wanneer is er geen sprake meer van een geldlening maar van een dividenduitkering? Wanneer is er sprake van een onzakelijke lening?

De Belastingdienst kijkt bij de beoordeling van het realiteitsgehalte van een geldlening o.a. naar de hiernavolgende punten:
•De aanwezigheid van een (schriftelijke) overeenkomst van een geldlening. Wanneer moet de lening worden afgelost en is er een aflossingsschema?
•De verstrekte zekerheden (vooral bij langer lopende geldleningen).
•De ontwikkeling van het saldo (loopt de lening verder op?).
•De maatregelen die de BV neemt om haar vordering te innen.
•De marktwaarde van de verstrekte zekerheden.
•De leeftijd van de DGA.
•Het inkomen van de DGA.
•De overige financiële verplichtingen van de DGA.

Problemen voorblijven

Als deze criteria in uw geval een probleem kunnen worden, pas dan de belangrijkste pijnpunten aan.
Beter is het om nu actie te ondernemen dan af te wachten totdat er vragen van de Belastingdienst komen.

(Bron: Tips & Advies)