• -

Belastingdienst: regels rond loonheffingen van stagiairs

Category:Nieuwsbrieven

08 Sep 2016 Bron: Belastingdienst

Het schooljaar is weer begonnen en de Belastingdienst komt met extra berichtgeving omtrent de regels voor de loonheffingen voor stagiairs. Bij het aannemen van een stagiair die een niet-marktconforme vergoeding ontvangt, is er sprake van fictieve dienstbetrekking. Bij een marktconforme vergoeding is er wel sprake van ‘echte’ dienstbetrekking.

Marktconforme vergoeding

Een marktconforme vergoeding is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De stagiair is bij zo’n stagevergoeding, net als bij gewone werknemers in ‘echte’ dienstbetrekking. In deze situatie zijn de normale regels zijn van toepassing.

Niet-marktconforme vergoeding

Als de stagevergoeding  niet marktconform is, is er geen sprake van een ‘echte’, maar van een fictieve dienstbetrekking. Voor deze stagiair geldt het volgende:

• Hij is alleen verzekerd voor de ZW, dus de verzekeringsindicatie voor de ZW moet op ‘Ja’ staan.
• De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op ‘Nee’ staan.
• Het loon dat hij geniet (de stagevergoeding) is naast loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen ook loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon).
• Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). De stageverlener vult €0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
• Er zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.
• De sectorcode moet worden ingevuld.
• Er is werkgeversheffing Zvw van toepassing.

In dienst treden

Als de stagiair later in datzelfde jaar in ‘gewone’ dienst treedt bij diezelfde werkgever, dan volgt daaruit voor de premies werknemersverzekeringen veelal een zogenoemd ‘inhaaleffect’. Dit komt omdat de premies werknemersverzekeringen via voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) bepaald worden. Op dat moment namelijk wordt ook het loon dat hij als stagiair heeft genoten in de berekening betrokken. De werkgever moet dan alsnog alle premies (ZW/WW/WIA) betalen over het loon dat hij als stagiair heeft genoten.