• -

Aftrek kosten werkruimte huur-en koopwoningen gelijkgesteld

Category:Nieuwsbrieven

Een tijd geleden oordeelde de Hoge Raad dat zzp’ers onder voorwaarden de huurkosten van de woning mogen aftrekken van de winst.
De staatssecretaris vindt deze uitkomst onwenselijk omdat er hierdoor voor de belastingheffing een verschil ontstaat tussen onzelfstandige werkruimtes in huur- en koopwoningen. Hij kondigde daarom een wijziging op het Belastingplan 2017 aan.

Hij stelt voor om onzelfstandige werkruimtes in een huurwoning in lijn te stellen met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Hierdoor worden zij in de voor de belastingheffing hetzelfde behandeld. De opbrengst van de maatregel wil de staatssecretaris gebruiken om het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor ondernemers en resultaatgenieters (resultaat overige werkzaamheden; box I) te verhogen.

Advies

Er verandert overigens niets voor ‘zelfstandige werkruimten’ in een koop- op huurwoning. U kunt de kosten voor uw zelfstandige werkruimte onder voorwaarden (blijven) aftrekken van uw winst. Bijvoorbeeld als u kosten maakt voor de (ver-)bouw(-ing) van een zelfstandige werkruimte, de inrichting van uw werkruimte en (een deel van de) vaste lasten van uw woning.

Meer informatie

Voor meer informatie of advies op het gebied van kosten voor (on)zelfstandige werkruimte, kunt u contact met ons opnemen.

Bron: Abab