• -

Aftrek hypotheekrente kan u ook geld kosten, wist u dat?

Category:Nieuwsbrieven

De aftrek van hypotheekrente levert de eigenaar van een eigen woning een fiscaal voordeel op.
Echter soms niet en dan kost de aftrek u zelfs geld! Hoe kan dat, wat vindt de politiek ervan en kunt u er zelf iets aan doen?

Wat is er aan de hand?
Door omstandigheden kan de aftrek van hypotheekrente u geld kosten.
Dit komt omdat het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, is gemaximeerd. Voor 2017 is dat 50%.

Geen saldering met eigenwoningforfait

Even cijferen … Stel dat u in een jaar een bedrag van € 2.000,- aan aftrekbare hypotheekrente heeft.
En dat de bijtelling vanwege het eigenwoningforfait voor uw woning € 1.950,- bedraagt.
U mag dan per saldo € 50,- aftrekken. Valt u in het hoogste belastingtarief van 52%, dan levert dit u € 26,- op. Echter, vanwege de maximering van de aftrek krijgt u met een bijtelling te maken van € 2.000,- x 2% = € 40,-.
Per saldo kost de aftrek hypotheekrente u dus € 40,- -/- € 26,- = € 14,-.

Kamervragen

Bovenstaand cijfervoorbeeld is rechtstreeks ontleend aan het antwoord op gestelde Kamervragen.
Uit het antwoord is op te maken dat deze situatie ook de bedoeling van de wetgever is geweest en dat reparatie niet valt te verwachten. Een kromme situatie, omdat degene zonder renteaftrek geen bijtelling vanwege de eigen woning heeft en per saldo op nihil uitkomt.

Effect neemt toe.

Van de cijfers in het voorbeeld zult u waarschijnlijk niet wakker liggen, maar dat wordt anders als we in de toekomst gaan kijken. De aftrek van hypotheekrente kent nu nog een maximum van 50%, maar dit neemt jaarlijks met 0,5%-punt af tot uiteindelijk 38%. Uiteindelijk krijgt u dus een bijtelling van 14% (52% -/- 38%) voor uw kiezen. In ons cijfervoorbeeld kost de aftrek van hypotheekrente u dus over 12 jaar € 280,- (14% x € 2.000,-) -/- € 26,- = € 254,-. Bij dure woningen met meer aftrek gaat het uiteraard om een veelvoud van dit bedrag.

Dus aftrek dan maar achterwege laten?

U kunt de negatieve aftrek niet ontlopen door geen aftrek hypotheekrente te claimen. Let op.
Volgens de antwoorden van de staatssecretaris bent u zelfs verplicht een aftrekbare eigenwoningschuld in uw aangifte op te nemen. Doet u dit niet, dan kan de inspecteur dus naheffen.
Dus rijst de vraag of er andere oplossingen zijn?

Hypotheek aflossen? Uiteraard is er de mogelijkheid om de hypotheek geheel af te lossen, maar daartoe moet u wel de middelen hebben.
Eenvoudiger zou het zijn als u de hypotheek in stand kunt laten, maar als deze niet meer als lening ten behoeve van een eigen woning kwalificeert.

Andere oplossingen? We noemen er vier:

1. Voor hypotheken van ná 2013 zou het een oplossing zijn als er niet meer aan de aflossingsverplichting wordt voldaan of als de looptijd van de hypotheek wordt verlengd naar meer dan 30 jaar (plus één maand bijvoorbeeld).
De lening is dan geen aftrekbare hypotheekschuld.
2. Een bij een derde afgesloten hypotheek kwalificeert niet meer als aftrekbaar als u de naam van de verstrekker weigert te geven.
3. Een oudere hypotheek aflossen en na een jaar weer aangaan; ook dan vervalt de aftrek.
4. Bij een hypotheek voor een verbouwing bereikt u hetzelfde door die administratieve bescheiden niet te bewaren, zodat u het doel van de lening niet meer kunt aantonen.

 

Bron: Tips & Advies