• -

Aftrek gemengde kosten naar 80% voor eenmanszaak en vof.

Category:Nieuwsbrieven

De aftrek voor bepaalde algemene kosten gaat in 2017 omhoog van 73,5% naar 80%.
De aanpassing van deze aftrek gaat echter alleen gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) en resultaatgenieters.

In de wet is opgenomen dat bepaalde algemene kosten (gemengde kosten) tot een bedrag van € 4.500 niet voor aftrek van de winst in aanmerking komen.

Het gaat dan om de volgende kosten:
• voedsel, drank en genotmiddelen;
• representatie, daartoe behoren ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en
vermaak;
• congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.
Maar er kan ook voor worden gekozen om 73,5% van de bovengenoemde kosten wel in aftrek te brengen.
Deze beide opties gelden zowel voor de IB als de vennootschapsbelasting (VPB). Aan de 73,5% gaat nu echter gesleuteld worden.

Verhoging geldt niet voor de VPB

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft  namelijk in de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2017 opgenomen
dat het percentage van 73,5% wordt verhoogd naar 80%. Deze verhoging is opgenomen om het niet meer aftrekbaar zijn van de kosten van
een onzelfstandige werkruimte in een huurhuis te compenseren voor de IB-ondernemer. De verhoging van de aftrek geldt niet voor VPB-plichtige lichamen. Voor hen blijft gewoon de 73,5% gelden.

Bron: Rendement