• -

Afschaffing monumenten- en scholingsaftrek weer een jaar uitgesteld

Category:Nieuwsbrieven

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven
voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven weer met een jaar uitgesteld, tot 2019.
Tot die tijd zal het ministerie werken aan vervangende subsidieregelingen, dat schrijft Bussemaker in een Kamerbrief.

Opnieuw uitstel

De wetswijziging om de mogelijkheid tot fiscale aftrek van scholingsuitgaven en onderhoud van monumentenpanden af te schaffen zou oorspronkelijk dit jaar ingaan,
maar na veel kritiek is toen uitgesteld tot 1 januari 2018. Maar omdat de wetswijziging forse uitvoeringsconsequenties heeft voor DUO,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Belastingdienst heeft minister Bussemaker besloten om de voorgenomen afschaffing
weer met een jaar uit te stellen naar 2019. Dat schrijft ze in een Kamerbrief.

Vervangende subsidieregelingen

Tot de invoering per 2019 zal het ministerie van OCW werken aan de uitwerking van
vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en stimulering van scholing.
Zo is de minister een beleidstraject gestart ‘Erfgoed Telt’.
Het doel van Erfgoed Telt is dat er in 2019 een financieel stelsel is dat zo goed mogelijk de vele en verschillende monumenten kan behouden voor de toekomst.
‘Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen’, aldus de minister. De aftrek van de scholingskosten wil de minister omzetten in een voucherregeling.
Ook dit besluit over de inhoudelijke uitwerking van deze regeling schuift Bussemaker door naar een nieuwe regering.

Bron: Rijksoverheid