• -

Aanschaf elektrisch wagenpark? Check de stimuleringsmaatregelingen 2022

Category:Nieuwsbrieven

 

Elektrisch rijden wordt zakelijk steeds populairder. Een goede ontwikkeling gezien de gestelde klimaatdoelstellingen. Zakelijk vervoer is namelijk goed voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen. Wilt u investeren in elektrisch vervoer? Let op: de voorwaarden voor fiscaal voordeel en subsidie zijn gewijzigd.

 

Fiscaal voordeel elektrisch vervoer

Elektrische vervoersoplossingen zijn goed voor het milieu. Daarom waren elektrische personenauto’s de afgelopen jaren terug te vinden op de Milieulijst en kwamen zij in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Vanaf 2022 verandert dit. Voor personenauto’s kunt u geen aanspraak meer maken op de MIA. En dat geldt ook voor snor- en bromfietsen die elektrisch aangedreven worden.

Voor andere voertuigen bestaan er nog wel mogelijkheden voor aftrek. Maar de percentages en voorwaarden voor deze voertuigen zijn veranderd. Zo komt bij bestelbussen de eerste € 11.000 van uw investeringsbedrag niet in aanmerking voor aftrek. Ook nieuw is dat de aanschaf van volledig elektrische Automatisch Geleide Voertuigen (AGV) recht geeft op fiscaal voordeel. Het gaat hierbij om voertuigen die bestemd zijn voor het zonder chauffeur vervoeren van containers of trailers over bedrijfsterreinen. Verder kunt u in 2022 fiscaal voordeel verkrijgen voor de aanschaf van laadstations. De MIA-percentages verschillen per voertuigtype en lopen op tot 45%. In 2022 komt geen enkel voertuig meer in aanmerking voor Vamil.

SEBA subisidieregeling voor elektrisch vervoer

Schaft u zakelijk een volledig elektrische bedrijfsauto aan die onder de voertuigklasse N1 of N2 valt? Dan kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De subsidieregeling is erg populair, waardoor er geen garantie is dat er tot het einde van het jaar budget is. In totaal is er € 22 miljoen beschikbaar. De te verkrijgen subsidie is van toepassing op:

  • Voertuigcategorie N1
    De subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht vóór afgifte kenteken). Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is dit 12%. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 
  • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg)
    De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw, zoals in de overeenkomst staat. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is dit 12%. Het maximum bedraagt € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 

Voorwaarden regelingen

Elke regeling kent zijn eigen voorwaarden. Zo moet u een fiscale aanvraag binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst gedaan hebben. Het jaar waarin u de koopovereenkomst heeft getekend, bepaalt welke Milieulijst van toepassing is op uw situatie.

Voor de SEBA-regeling moet u uw aanvraag indienen vóór de koop of financial leaseovereenkomst definitief is. Zo kunt u nog afzien van de koop als u geen subsidie ontvangt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SEBA-regeling of fiscaal voordeel op het gebied van mobiliteit? Neem contact op met ons kantoor     Ysel BPO Services BV  038-4530371

[Bron ABAB]